Rejestracja on-line

Dotyczy: „Dostawa rękawic, asortymentu medycznego jednorazowego użytku.” Znak Sprawy: 10/24

Pyrzyce, dnia 14.06.2024 r.

Dotyczy:Dostawa rękawic, asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Znak Sprawy: 10/24

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pakiet 3, poz. 2-7

Proszę o dopuszczenie kaniul o rozmiarach:

Rozmiar Gauge

Kolor

Przepływ ml/min

Rozmiar

Długość

mm

mm

14G

Pomarańczowy

270

2,1

45

16G

Szary

200

1,8

45

17G

Biały

140

1,5

45

18G

Zielony

85

1,3

32

18G

Zielony

85

1,3

45

20G

Różowy

55

1,1

32

20G

Różowy

55

1,1

25

22G

Niebieski

33

0,9

25

24G

Żółty

18

0,7

19

Odpowiedź- zgodnie z zapisami SWZ.

Pakiet 3, poz. 2-7

Proszę o dopuszczenie kaniul z filtrem hydrofobowym zamiast zastawki antyzwrotnej.

Odpowiedź- zgodnie z zapisami SWZ.

Pakiet 3, poz. 2-7

Proszę o dopuszczenie kaniul z metalowym zatrzaskiem aktywowanym automatycznie po kaniulacji, zapobiegającym zakłuciu.

Odpowiedź- zgodnie z zapisami SWZ.

Pakiet 3, poz. 2-7

Proszę o odstąpienie od wymogu publikacji badań.

Odpowiedź- zgodnie z zapisami SWZ.

Pakiet 3, poz. 10

Proszę o dopuszczenie zaworu o objętości wypełnienia 0,085 ml.

Odpowiedź-zgodnie z zapisami SWZ.

Pakiet 3, poz. 10

Proszę o dopuszczenie zaworu o wytrzymałości na ciśnienie płynu iniekcyjnego (wlewanego) 4 Ba, czyli 58 PSI, oraz ciśnienie zwrotne 2 Ba, czyli 29 PSI

Odpowiedź- zgodnie z zapisami SWZ.

Pakiet 3, poz. 10

Proszę o odstąpienie od wymogu badań in vitro.

Odpowiedź- zgodnie z zapisami SWZ.

Pakiet 3, poz. 11

Proszę o dopuszczenie przyrządu z zaworem bezigłowym do butelek i fiolek

– wyposażony jest w zawór bezigłowy ze zintegrowaną uszczelką silikonową, która minimalizując użycie igły chroni pacjenta i personel medyczny przed przypadkowymi zakłuciami igłą

– kompatybilne z roztworami żywienia pozajelitowego, krwią oraz lekami cytostatycznymi i stosowanymi w chemioterapii

– pozwala na wielokrotny dostęp z możliwością dezynfekcji

– przezroczysta obudowa zapewnia dobry widok na ścieżkę płynu

– bezpieczny do używania w MRI i CT (bez metalowych części)

– Obj. wypełnienia zaworu 0,085 ml

– Długość 7,5 cm

– Obj. wypełnienia zaworu z igłą 0,162 ml

– Przepływ – 111,22 ml/min

 • fltr 3 mikrony

Odpowiedź- zgodnie z zapisami SWZ.

Pakiet 3, poz. 12

Proszę o dopuszczenie zestawu przedłużającego z dwoma zaworami bezigłowymi

– kompatybilne z roztworami żywienia pozajelitowego, krwią oraz lekami cytostatycznymi i stosowanymi w chemioterapii

– bezpieczny do używania w MRI i CT (bez metalowych części)

– pozwala na wielokrotny dostęp z możliwością dezynfekcji

– Prosty tor przepływu

– Łatwa do dezynfekcji wstawka silikonowa

– Posiada zaciskacze na drenach (w różnych kolorach)

– wolne od lateksu, PVC i DEHP/ftalanów

– Możliwość używania przez minimum 7 dni lub ilość aktywacji 500 razy

– Objętość wypełnienia 0,40 ml

– Przepływ 95 ml/min

 • Długość całego zestawu 15 cm

Odpowiedź – zgodnie z zapisami SWZ.

Pakiet 3, poz. 13

Proszę o dopuszczenie zestawu przedłużającego z trzema zaworami bezigłowymi

– kompatybilne z roztworami żywienia pozajelitowego, krwią oraz lekami cytostatycznymi i stosowanymi w chemioterapii

– bezpieczny do używania w MRI i CT (bez metalowych części)

– pozwala na wielokrotny dostęp z możliwością dezynfekcji

– Prosty tor przepływu

– Łatwa do dezynfekcji wstawka silikonowa

– Posiada zaciskacze na drenach (w różnych kolorach)

– wolne od lateksu, PVC i DEHP/ftalanów

– Możliwość używania przez minimum 7 dni lub ilość aktywacji 500 razy

– objętość wypełnienia 0,63 ml

– Długość całego zestawu 15 cm

 • Szybkość przepływu 75 ml/min

Odpowiedź- zgodnie z zapisami SWZ.

Pakiet 3, poz. 15

Proszę o dopuszczenie zestawu przedłużającego z trzema zaworami bezigłowymi

– kompatybilne z roztworami żywienia pozajelitowego, krwią oraz lekami cytostatycznymi i stosowanymi w chemioterapii

– bezpieczny do używania w MRI i CT (bez metalowych części)

– pozwala na wielokrotny dostęp z możliwością dezynfekcji

– Prosty tor przepływu

– Łatwa do dezynfekcji wstawka silikonowa

– Posiada zaciskacze na drenach (w różnych kolorach)

– wolne od lateksu, PVC i DEHP/ftalanów

– Możliwość używania przez minimum 7 dni lub ilość aktywacji 500 razy

– objętość wypełnienia 0,52 ml

– Długość całego zestawu 11 cm

– Szybkość przepływu 95 ml/min

 • dren o średnicy zewnętrznej 2,35 mm

Odpowiedź- zgodnie z zapisami SWZ.

Pakiet 3, poz. 16

Proszę o dopuszczenie koreczków w kolorze niebieskim.

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, poz. 16

Proszę o dopuszczenie koreczków pakowanych po 250 sztuk.

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg w trybie podstawowym nr 10/2024 na dostawę:„rękawic, artykułów medycznych jednorazowego użytku”.

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2,74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227

NR KONTA: BGŻ S.A. o/o Pyrzyce

19203000451110000002222130

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 10/2024

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg w trybie podstawowym nr 10/2024 na dostawę:

rękawic, artykułów medycznych jednorazowego użytku”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów jest:

 1. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych – tel. 91 5702573 wew. 266.

Kryterium oceny ofert:

 1. Cena – 60 %

 2. Termin dostawy – 40 %

Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach.

Termin składania ofert- 24.06.2024 r. godz. 10.30.

Termin otwarcia ofert – 24.06.2024 r. godz. 11°°.

Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 23.07.2024 r.

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl.

Www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pyrzyce, dnia 12.06.2024 r.

 

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie

ogłoszenie o zamówieniu

SZPITAL POWIATOWY SWZ-dostawa rękawic

Załącznik nr 1 do SWZ-dost. as. med. j.u

zalacznik 3-dostawa rękawic, art. med. j.u

załącznik nr 5-dostawa rekawic, art. med. ju

załącznik nr 6- oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7-Oświadczenie-RODO

Załącznik nr 8 – oświadczenie o obowiązku podatkowym

Dokument- umowa- rękawice, j.u

RODO

Pakiet nr 1

Pakiet nr 2

Pakiet nr 3

Pakiet nr 4

 

 

Dotyczy: postępowanie w trybie przetargu podstawowego nr 8/2024 na „Dostawa sprzętu okulistycznego: aparat OCT optyczny tomograf, Usg okulistyczne, perymetr, lampa szczelinowa, optotyp, oftalmoskop bezpośredni, autorefraktometr dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.”.

Pyrzyce, dnia 04.06.2024 r.

Dotyczy: postępowanie w trybie przetargu podstawowego nr 8/2024 na „Dostawa sprzętu okulistycznego: aparat OCT optyczny tomograf, Usg okulistyczne, perymetr, lampa szczelinowa, optotyp, oftalmoskop bezpośredni, autorefraktometr dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.”.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

 1. OPTOPOL Technology Sp. z o.o. ul. Żabia 42, 42-400 Zawiercie.

  Kwota brutto wybranej oferty wynosi: 274.106,36 zł

  (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące sto sześć złotych 36/100).

 

ogłoszenie o wyniku postępowania