sylwia

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

MOBILNY PUNKT POBIERANIA WYMAZÓW COVID-19 na terenie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

MOBILNY PUNKT POBIERANIA WYMAZÓW COVID-19

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że na terenie szpitala funkcjonuje

Mobilny Punkt Pobrań w celu pobrania wymazu na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Do Mobilnego Punktu Pobrań mogą zgłaszać się

TYLKO osoby ze SKIEROWANIEM zleconym systemie EWP

Mobilny Punkt Pobrań czynny jest :

od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00

oraz w sobotę i niedzielę w godzinach od 15.00 do 19.10.

 • Osoby zgłaszające się na pobranie wymazu powinny dokonać wcześniejszej rejestracji pod numerem tel. 505 090 361. Rejestracja telefoniczna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

 • Wjazd do Mobilnego Punktu pobrań na teren szpitala od ulicy Niepodległości.

 • We wskazanym terminie pobrania wymazu należy zgłosić się z dokumentem ze zdjęciem i nr PESEL, aktualnym nr telefonu bądź adresem e-mail.

 • Na badanie osoba podjeżdża własnym samochodem pod mobilny punkt pobrań , zatrzymuje się NIE WYSIADA Z NIEGO – uchyla okno i oczekuje na podejście personelu;

 • Niedopuszczalne jest pójście pieszo lub pojechanie rowerem lub komunikacją publiczną;

 • Na podstawie dowodu osobistego personel medyczny Szpitala weryfikuje tożsamość zgłaszającej się osoby, a następnie pobiera wymaz.

 • Wymaz pobierany jest z nosogardzieli. Po pobraniu wymazu – samochód odjeżdża. Test jest bezpłatny.

 • Po wykonaniu badania wynik będzie dostępny w Internetowym Koncie Pacjenta.

 • W mobilnym punkcie nie wykonuje się płatnych wymazów.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NR 17/2020

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2,74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227

NR KONTA: BGŻ S.A. o/o Pyrzyce

19203000451110000002222130

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NR 17/2020.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 17/2020 na dostawę:

implantów”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:

 1. Olczak Danuta- Oddziałowa Bloku operacyjnego.

2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Kryterium oceny ofert:

 1. Cena – 60 %

 2. Termin dostawy – 40 %

Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach.

Termin składania ofert- 01.12.2020 r. godz. 10.30.

Termin otwarcia ofert – 01.12.2020 r. godz. 11°°.

Termin związania ofertą 60 dni od daty otwarcia ofert- 29.01.2021 r.

Wpłata wadium – 01.12.2020 r.

 

SZPITAL POWIATOWY-SIWZ -dostawa implantów

Załącznik nr 1 do SIW1-implanty

Pakiet nr 1 – implanty do zespoleń kości

pakiet nr 2-implanty i narzędzia artroskopowe

_formularz JEDZ-implanty-załącznik nr 3

załącznik 4-dostawa implantów

umowa-załącznik nr 5projekt implanty

załącznik nr 6 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej-implanty

załącznik nr 7 -oświadczenie art. 24 ust. 1-implanty 

załącznik nr 8-implanty

Załącznik nr 9 – Oświadczenie-RODO