sylwia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 8/2020 na dostawę implantów, elektrod, osprzęt do diatermii, siatki przepuklinowe.

Pyrzyce, dnia 12.08.2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 8/2020 na dostawę implantów, elektrod, osprzęt do diatermii, siatki przepuklinowe.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

    • ofertę nr 1 złożoną przez firmę – EMED Sp. z o.o. Sp.K. ul. Ryzowa 69a, 05–816 Opacz Kolonia.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi: 17.736,84 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy (1 dzień) – 40 pkt

Razem – 100 pkt

 • ofertę nr 2 złożoną przez firmę – Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o. ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi – 894.736,80 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzysjanych punktów za termin dostawy (1 dzień) – 40 pkt

Razem – 100 pkt.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 10/2020 na dostawę artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 12.08.2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 10/2020 na dostawę artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

    • ofertę nr 1 złożoną przez firmę – PPH „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi: 4.838,40 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin załatwienia reklamacji -– 40 pkt

Razem – 100 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 5 wynosi: 29.788,81 złbrutto.

Ilość uzyskanych punktów za cene – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin załatwienia reklamacji – 40 pkt.

Razem – 100 pkt.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 6 wynosi: 20.142,57 zł

brutto

Ilość uzyskanych punktów za cene – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin załatwienia reklamacji – 40 pkt.

Razem – 100 pkt.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 7 wynosi: 28.04 zł brutto

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Iloęść uzyskanych punktów za termin załatwienia reklamacji – 40 pkt

Razem – 60 pkt

 • ofertę nr 2 złożoną przez firmę – HU „FALA” Grzegorz Romanowski ul. Podmiejska – Boczna 12, 66-400 Gorzów Wlkp.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 4 wynosi: 5.503,68 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin załatwienia reklamacji – 0 pkt

Razem – 60 pkt.

 • ofertę nr 3 złożoną przez firmę – Spółdzielnia Mleczarska „MLEKOVITA” ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 76.513,50 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin załatwienia reklamacji – 40 pkt

Razem – 100 pkt.

 • ofertę nr 4 złożoną przez firmę – POLAJS Sp. z o.o. Sp.K. ul. I Brygady Legionów 18c, 72-100 Goleniów.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 7.484,40 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin załatwienia reklamacji – 40 pkt

Razem – 100 pkt.

Przetarg nieograniczony nr 11/2020 na dostawę materiałów operacyjnych, bielizny ochronnej jednorazowej oraz zestawy i narzędzia.

Pyrzyce, dnia 11.08.2020 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 11/2020 na dostawę materiałów operacyjnych, bielizny ochronnej jednorazowej oraz zestawy i narzędzia.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

 1. Oferty złożyły następujące firmy:

  1. Oferta nr 1 –KNK Sp. z o.o. ul. Rakoniewiecka 23A, 60-111 Poznań.

PAKIET NR 3

Kwota netto złożonej oferty – 28.805,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 31.109,40 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

 1. Oferta nr 2 – Skamex Sp. z o.o. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty – 386.740,50 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 417.679,74 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

PAKIET NR 1a

Kwota netto złożonej oferty – 9.500,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 10.260,00 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

 1. Oferta nr 3 – Toruńskie Zakładay Materiałów Opatrunkowych SA ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.

PAKIET NR 1a

Kwota netto złożonej oferty – 3.300,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 3.564,00 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

 1. Oferta nr 4 – Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice.

PAKIET NR 2

Kwota netto złożonej oferty – 63.008,00 zł

Kwota brutto złozonej oferty – 68.048,64 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 521.891,34 zł (słownie: pięćset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 34/100).

Pakiet nr 1 – 418.303,14 zł brutto

Pakiet nr 1 a – 10.260,00 zł brutto

Pakiet nr 2 – 67.370,40 zł brutto

Pakiet nr 3 – 25.957,80 zł brutto

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 9/2020 na wykonywanie przeglądów technicznych i naprawa sprzętu medycznego oraz aparatury medycznej oraz wykonanie testów specjalistycznych aparatów RTG.

Pyrzyce, dnia 07.08.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 9/2020 na wykonywanie przeglądów technicznych i naprawa sprzętu medycznego oraz aparatury medycznej oraz wykonanie testów specjalistycznych aparatów RTG.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

 1. Zakła Aparatury Medycznej „GRYFMED” S.C. Eugeniusz Twór, Tadeusz Meger ul. Akacjowa 14, 72-300 Gryfice.

Kwota brutto w pakiecie nr 1 za stały nadzór techniczny – 208.308,02 zł.

Kwota brutto w pakiecie nr 1 za naprawę i konserwację sprzętu medycznego – 129,60 zł za roboczogodzinę.