sylwia

Postępowania przetargowe nr 11/2020 na dostawę materiałów operacyjnych i bielizny ochronnej jednorazowej oraz zestawy i narzędzia.

Pyrzyce, dnia 07.08.2020 r.

Dotyczy. Postępowania przetargowe nr 11/2020 na dostawę materiałów operacyjnych i bielizny ochronnej jednorazowej oraz zestawy i narzędzia.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Dot. Asortymentu:

Pak.1: Czy Zamawiający zgodzi się wyłączyć pozycję nr 1,12,13 i stworzenie oddzielnego pakietu? Takie rozwiązanie pozwoli na złożenie oferty konkurencyjnej większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź- NIE.

Pakiet. 1 poz.1: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu uniwersalnego ze wzmocnieniem o następującym składzie:

Opis składnika

Ilość

Jednostka

 1. POKROWIEC NA STOLIK MAYO 145X80CM NIEBIESKI

1,0000

OP

 1. KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM

2,0000

SZ

 1. TAŚMA MEDYCZNA BP 9X50CM PRZYL

1,0000

SZ

 1. SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM

1,0000

SZ

 1. SERWETA 240X150CM L2-62G WARSTWA CHŁ 37,5X70CM PRZYL 5X60CM

1,0000

SZ

 1. SERWETA 170X200CM L2-62G WARSTWA CHŁ 37,5X70CM PRZYL 5X60CM

1,0000

SZ

 1. SERWETA 75X90CM L2-62G WARSTWA CHŁ 37,5X70CM PRZYL 5X90CM

2,0000

SZ

Opakowanie:
MIĘKKI BLISTER

Zestaw uniwersalny wykonany z laminatu dwuwarstwowego PP+PE (polipropylen, polietylen) o gramaturze 62g/m2 z dodatkowymi łatami chłonnymi w strefie krytycznej o całkowitej gramaturze 125 g/m2, odporny na penetrację krwi, odporny na przenikanie płynów > 450cm H2O. W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne o absorbcji > 549%. Zestaw zgodny z normą PN-EN ISO 13795 1-3 pakowany sterylnie w przeźroczystą torebkę papierowo-foliową. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestaw zawierający 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej posiadające min.: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedź- NIE.

Pak.1 poz.12: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu do artroskopii stawu kolanowego ze wzmocnieniem o następującym składzie:

Opis składnika

Ilość

Jednostka

 1. POKROWIEC NA STOLIK MAYO 145X80CM NIEBIESKI

1,0000

OP

 1. KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM

2,0000

SZ

 1. TAŚMA MEDYCZNA BP 9X50CM PRZYL

2,0000

SZ

 1. SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM

1,0000

SZ

 1. POKROWIEC NA KOŃCZYNĘ L2 75X37CM

1,0000

SZ

 1. SERWETA 320X230CM L2-62G WARSTWA CHŁ 120X80CM O6 ELEMENT EL

1,0000

SZ

Opakowanie:
TPF

Zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego PP+PE (polipropylen, polietylen) o gramaturze 62g/m2 z dodatkowymi łatami chłonnymi w strefie krytycznej o całkowitej gramaturze 125 g/m2, odporny na penetrację krwi, odporny na przenikanie płynów > 450cm H2O. W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne o absorbcji > 549%. Zestaw zgodny z normą PN-EN ISO 13795 1-3 pakowany sterylnie w przeźroczystą torebkę papierowo-foliową. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestaw zawierający 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej posiadające min.: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedź- NIE.

Pak.1 poz.13: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu ze wzmocnieniem do operacji biodra o następującym składzie:

Opis składnika

Ilość

Jednostka

 1. POKROWIEC NA KOŃCZYNĘ L2 120X37CM

1,0000

SZ

 1. POKROWIEC NA STOLIK MAYO 145X80CM NIEBIESKI

1,0000

OP

 1. KIESZEŃ PE 40X30CM KSZTAŁTKA PRZYL

1,0000

SZ

 1. KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM

2,0000

SZ

 1. TAŚMA MEDYCZNA BP 9X50CM PRZYL

6,0000

SZ

 1. SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM

1,0000

SZ

 1. SERWETA 240X150CM L2-62G WARSTWA CHŁ 37,5X70CM PRZYL 5X60CM

1,0000

SZ

 1. SERWETA 260X230CM L2-62G WARSTWA CHŁ 120X80CM WYC U (100X20) PRZYL

1,0000

SZ

Opakowanie:
TPF

Zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego PP+PE (polipropylen, polietylen) o gramaturze 62g/m2 z dodatkowymi łatami chłonnymi w strefie krytycznej o całkowitej gramaturze 125 g/m2, odporny na penetrację krwi, odporny na przenikanie płynów > 450cm H2O. W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne o absorbcji > 549%. Zestaw zgodny z normą PN-EN ISO 13795 1-3 pakowany sterylnie w przeźroczystą torebkę papierowo-foliową. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestaw zawierający 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej posiadające min.: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedź- NIE.

Pak.1 poz.6: Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie danej pozycji i utworzenie oddzielnego pakietu? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź- TAK i tworzy nowy pakiet, pakiet nr 1a- wadium do pakietu nr 1a wynosi- 103,00 zł, wadium do pakietu nr 1 – 4.183,00 zł.

Pakiet 1 poz.6:

Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną z elastycznymi uszami do zamocowania maski na twarzy, hypoalergiczna, trójwarstwowa, odporna na przesiąkanie hypoalergiczna, wyposażona w sztywnik. Gramatura filtra 25 ± 2 g/m2 , ≥ 98% BFE . Maska spełnia wymogi normy PN EN 14683:2019 . Maski pakowane w kartonik w formie podajnika. Na pudełku: Numer referencyjny, numer LOT, numer normy i piktogram wyraźnie określająca sposób mocowania maski?

Odpowiedź- TAK.

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania masek medycznych typu II, zgodnych z wymaganiami normy PN-EN14683:2019, poziomem filtracji minimum 98% BFE, ciśnieniem różnicowym 25 Pa i czystością mikrobiologiczną na poziomie minim 30 Cfu/g zgodnie z normą PN-EN ISO 11737-1?  W ostatnim czasie, na rynku medycznym  pojawiło się dużo ofert na maski, które nie spełniają wymogów wyrobu medycznego w myśl Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych.

Odpowiedź- TAK.

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania masek medycznych zgodnych z wymaganiami Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 r., warunkującymi dopuszczenie produktów do obrotu na terytorium RP oraz złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie tych wymogów, tj:  Deklaracji Zgodności  CE wystawionej przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela na terenie UE, Zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu do obrotu? Nadmieniamy, że spełnienie powyższych wymogów wynika z obowiązujących przepisów i powinno stanowić wymaganie minimalne wobec przedmiotu zamówienia.   

Odpowiedź- TAK.

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia na wezwanie raportu z badań z niezależnego laboratorium potwierdzającym deklarowany poziom filtracji bakteryjnej?

Odpowiedź- TAK.

Pakiet 2 poz.1: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu o składzie:

Opis składnika

Ilość

Jednostka

 1. TUPFER A 17N 20X20CM

3,0000

OP

 1. KOMPRES Z GAZY 17N 7,5X7,5CM 12W

10,0000

SZ

 1. SERWETA L2 2X75X45CM REGULOWANY OTWÓR PRZYL

1,0000

SZ

 1. SERWETA L2 90X75CM

1,0000

SZ

 1. DREN W ZWOJU ŚR. 4,2/6,0MM 100M (KAPTUREK NA NARZĘDZIA)

0,0000

SZ

 1. POJEMNIK PLAST OKRĄG 125ML WYS 3CM ŚR DENKA 7,5CM SKALA TRANSP

1,0000

SZ

 1. PĘSETA MET. CHIRURGICZNA 12,5CM ADSON ZNACZONA KOLOREM

1,0000

SZ

 1. NOŻYCZKI MET. 15CM MAYO STILLE ZAGIĘTE TĘPO-TĘPE ZNACZONE KOLOREM

1,0000

SZ

 1. KLESZCZYKI MET. DO IGŁY 15CM MAYO HEGAR PROSTE ZNACZONE KOLOREM

1,0000

SZ

 1. PĘSETA PLAST 13CM ANATOMICZNA ZIELONA

1,0000

SZ

 1. KLESZCZYKI MET. 12,5CM HALSTED MOSQUITO ZAGIĘTE ZNACZONE KOLOREM

1,0000

SZ

Opakowanie:
TPF
Zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego PP+PE(polipropylen, polietylen) o gramaturze 56 g/m2. Wyrób zakwalifikowany do kl IIa reguła 7.

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 2 poz.2: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu o składzie:

Opis składnika

Ilość

Jednostka

 1. TUPFER A 17N 20X20CM

4,0000

OP

 1. IGŁA INIEKCYJNA 18G X 1 1/2 (1,2X40MM)

1,0000

SZ

 1. IGŁA INIEKCYJNA 21G X 1 1/2 (0,8X40MM)

1,0000

SZ

 1. SERWETA TF 75X45CM

1,0000

SZ

 1. KOMPRES Z GAZY 13N 7,5X7,5CM 8W

6,0000

SZ

 1. POJEMNIK TWARDY BLISTER 10X20CM GŁ. 2,5CM 2-KOMOROWY

1,0000

SZ

 1. SERWETA TF 2X75X45CM REGULOWANY OTWÓR PRZYL

1,0000

SZ

 1. OPATRUNEK FOLIOWY PU TEGADERM  Z RAMKĄ, PROSTOKĄTNY 10X12CM

1,0000

SZ

 1. STRZYKAWKA PLAST 2CZ 10ML LN TBIAL X

1,0000

SZ

 1. KLESZCZYKI PLAST PEAN 13CM NIEBIESKIE

1,0000

SZ

 1. PĘSETA PLAST 13CM ANATOMICZNA ZIELONA

1,0000

SZ

 1. OSTRZE CHIRURGICZNE DO SKALPELA NR 11

1,0000

SZ

Opakowanie:
TPF

Odpowiedź- NIE.

 

 

PAKIET NR 2

 1. Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu chirurgicznego, w którym kleszczyki plastikowe, proste do mycia pola operacyjnego mają długość 12 cm oraz pęseta chirurgiczna, metalowa, jednorazowa typu Adson prosta ma długość 12 cm. Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne występujące w zestawie posiadają symbol graficzny „do jednorazowego użycia” zgodnie z normą EN 980, umieszczony w sposób trwały na jednej stronie narzędzia. Pozostałe parametry zestawu zgodne z SIWZ.

Odpowiedź- TAK.

PAKIET NR 2

 1. Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do dożylnego wkłucia centralnego, w którym metalowy uchwyt do igły ma długość 14cm. Pozostałe parametry zestawu zgodne z SIWZ.

Odpowiedź- TAK.

Odpowiedź- NIE.

WZÓR UMOWY

 1. § 5, ust. 1 i 2 wnosimy o zmianę zapisów umowy w zakresie sposobu naliczenia kary umownej w taki sposób, by wysokość tej kary liczona była od wartości nie dostarczonych w terminie towarów (ust. 1) lub od wartości zakwestionowanej dostawy ( ust. 2), a nie od wartości umowy brutto określonej w § 2 ust 1.

Odpowiedź- NIE.

 1. § 5 ust. 4 – wnosimy o zmianę zapisów umowy na:

W przypadku odstąpienia Wykonawcy od niniejszej umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto.

Odpowiedź- NIE.

WZÓR UMOWY

 1. Wnosimy o wprowadzenie do umowy nowego paragrafu regulujące skutki wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizacje obowiązków wynikających z łączącej strony umowy. Proponowane brzmienie:

Siła Wyższa

 1. Strony umowy zgodnie z postanawiaja, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).

 2. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.

 3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających
  z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

 4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykoananiu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzinaych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwenycjnych.

 5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Wprowadzenie powyższej regulacji pozwoli na jednoznaczne określenie obowiązków stron w przypadku wystąpienia siły wyższej. Wskazać bowiem należy, iż siła wyższa traktowana jest jako jedna z przesłanek wyłączających odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a więc również umożliwiających wykonawcy uwolnienie się od ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie tej umowy, w tym za uchybienia terminowi wykonania zakontraktowanych prac czy dostaw. Jednakże w celu zapewnienie ochrony interesów obu stron umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej wprowadzenie powyższych zapisów pozwoli na podjęcie działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających z tego stanu.

Odpowiedź- NIE.

                                                   

 

Pakiet 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw w opakowaniu typu folia-papier?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści Imadło chirurgiczne, metalowe, jednorazowe typu Mayo-Hegar 15 cm?   

Odpowiedź- NIE.    

Pakiet 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

– 4 x tupfery gazowe, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy, 17 nitkowej – rozmiar po rozwinięciu  około 20 x 20 cm

– 1 x plastikowe kleszczyki Kocher 14 cm

– 1 x plastikowa pęseta 13 cm

– 1 x strzykawka Luer Lock 10 ml strzykawka 3 częściowa Luer Lock – trzon  strzykawki i tłok: polipropylen – złącze: guma syntetyczna, bezlateksowa, może być łączona ze wszystkimi typami igieł, bez opakowania jednostkowego

–  1 x igła podskóra zielona 21 G 1 1/2 (0,8 x 40 mm) bez opakowania jednostkowego

– 1 x ostrze – skalpel 6,5 cm – zakrzywiony- zapakowany

– 1 x samoprzylepny, przezroczysty opatrunek 10 cm x 15 cm w  woreczku ze zrywaną warstwą papierową, sterylizacja tlenkiemu etylenu

– 6 x kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm, 17n 8w ze 100 % bawełnianej gazy higroskopijnej

– 1 x igłotrzymacz mayohegar 15 cm

– 1 x nieprzylepna , barierowa serweta z włókniny PP + PE ,w rozmiarze 50 x 70 cm, gramatura 60g/m2

– 1 x dwuwarstwowa, barierowa serweta z włókniny PP + PE, w rozmiarze 45 cm x 75 cm, z regulowanym otworem . Gramatura 55 g/m², (gramatura 60g/m2)

– 1 x igła podskórna, różowa,  18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm); bez opakowania jednostkowego

Zestaw zapakowany w opakowanie typu folia-papier z dodatkowo dołączonym do zestawu pojemnikiem nerkowatym 700 ml?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 1 poz.29

Prosimy o dopuszczenie zestawu o składzie:

sterylny zestaw do cewnikowania. Skład zestawu :
2 x strzykawka 10ml z wodą sterylną w opakowaniach peel pouch
1 x strzykawka 10ml z żelem poślizgowym w opakowaniu peel pouch

1x sztywny blister , który zawiera:

5 x kompres z włókniny 4W  7,5 x 7,5 cm
     1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm niebieskie
     1 x serweta chłonna 75 x 90 cm z bilaminatu
     1 x serweta chłonna 75 x 90 cm, z przylepnym otworem Ѳ6cm  z bilaminatu

Opakowanie jednostkowe torebka papierowo foliowa zaopatrzona w dwie etykiety samoprzylepne  zawierające numer katalogowy, nr lot, data ważności kod kreskowy. Sterylizacja EO. Opakowanie zbiorcze 20 szt.

Odpowiedź- TAK.

 

Pakiet nr 1a- maski chirurgiczne

Przetarg nieograniczony nr 8/2020 na dostawę implantów,elektrod,osprzęt do diatermii, siatki przepuklinowe dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 04.08.2020 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 8/2020 na dostawę implantów,elektrod,osprzęt do diatermii, siatki przepuklinowe dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

 1. Oferty złożyły następujące firmy:

  1. Oferta nr 1 – EMED Sp. z o.o. Sp.K. ul. Ryżowa 69a, 05-816 Opacz Kolonia.

PAKIET NR 3

Kwota netto złożonej oferty – 16.423,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 17.736,84 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

 1. Oferta nr 2 – Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o. ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa.

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty – 828.460,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 894.736,80 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 976.692,06 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote 06/100).

Pakiet nr 1 – 915.580,80 zł brutto

Pakiet nr 2 – 19.126,80 zł brutto

Pakiet nr 3 – 11.297,88 zł brutto

Pakiet nr 4 –30.686,58 zł brutto

Dostawa materiałów operacyjnych i bielizny ochronnej jednorazowej oraz zestawy i narzędzia Nr sprawy: 11/2020

Pyrzyce, dnia 03.08.2020 r.

Dostawa materiałów operacyjnych i bielizny ochronnej jednorazowej oraz zestawy i narzędzia

Nr sprawy: 11/2020

Szpital Powiatowy informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pakiet nr 1 pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści myjkę w formie prostokątnej rękawicy wykonaną z: 50% wiskoza oraz 50% poliester, gramatura 75g/m2, rozmiar 15,5 cm x 21 cm?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet nr 1 pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści myjki niepodfoliowane? Podfoliowanie wewnątrz myjki może sprawiać, iż po namoczeniu myjka ześlizguje się z dłoni, na której założona jest rękawiczka diagnostyczna.

Odpowiedź- NIE.

Pakiet nr 1 pozycja 20

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 20 z Pakietu nr 1 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź- NIE.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 11/2020

SZPITAL POWIATOWY

Ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce

Tel.. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227, Zamówienia 5702-573 wew. 266.

REGON 812657740, NIP 853-14-47-442.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 11/2020

 

 

Zamawiający: Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce

ogłasza przetarg nieograniczony nr 11/2020 na dostawę:

materiałów operacyjnych i bielizny ochronnej jednorazowej oraz zestawy i narzędzia”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej szpitala – www.szpital.pyrzyce.net.pl.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

 1. Tadeusz Kaczmarek – kierownik działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych tel. (091) 5702-573 wew. 266.

 2. Olczak Danuta – Oddziałowa Bloku Operacyjnego tel. (091) 5702-573 wew. 219

Kryterium oceny ofert:

  • cena – 60%

  • termin dostawy – 40%

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach-sekretariat.

Termin składania ofert – do 11.08.2020 r. do godziny 10.30.

Otwarcie ofert w dniu – 11.08.2020 r. godzina 11°°.

Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert tj. do 09.09.2020 r.

Wpłata wadiumdo dnia 11.08.2020 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w opisie istotnych warunków zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Pyrzyce, dnia 31.07.2020 r.

SZPITAL POWIATOWY- SIWZ-materiały ooeracyjne

UMOWA-projekt-materiały operacyjne

RODO-mat. operacyjne

pakiet nr 1- mat.operacyjne I

pakiet nr 2- zestawy i narzędzia

pakiet nr 3 -materiały operacyjne II

Załącznik nr 1 do SIWZ-materiały operacyjne

zalacznik 3- mat. oper

załącznik nr 5 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej

załącznik nr 6 -oświadczenie art. 24 ust. 1-mat. oper

załącznik nr 7-mat. oper

załączni, nr 8 – Oświadczenie-RODO-dostawa mat. ope