Ogłoszenia

Dotyczy: oferty cenowej na dostawę materiału szewnego.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

  1. Oferty złożyły następujące firmy:

    1. oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o. ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów.

Pakiet nr 1

    • Kwota netto złożonej oferty – 13.221,30 zł

    • Kwota brutto złożonej oferty – 14.279,00 zł

  1. oferta nr 2 – MEDOX Robert Łupicki ul. Młyńska 11C, 78-320 Połczyn Zdrój.

Pakiet nr 1

  • Kwota netto złożonej oferty – 17.085,62 zł

  • Kwota brutto złożonej oferty – 18.452,47 zł

Zamawiający informuje, że na pakiet nr 2 nie złożono żadnej ważnej oferty.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w pakiecie nr 1 w wysokości około 23.870,63 zł

Dotyczy: oferty cenowej na dostawę materiału szewnego.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że ze względy na problem z serwerem po stronie platformy zakupowej nie jesteśmy w stanie jako zamawiający otworzyć ww postępowania i ocenić oferty. W związku z powyższym przesuwamy otwarcie ofert na dzień 20.12.2018 r., jeżeli serwer po stronie platformy zakupowej będzie działał normalnie.

Ogłoszenie