Ogłoszenia

Strona 2 z 13412345678910...203040...Ostatnie »

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 10/2019 na serwisowanie, naprawę sprzętu medycznego oraz wykonywanie testów specjalistycznych aparatów RTG.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 2 złożoną przez firmę – Zakład Aparatury Medycznej „GRYFMED” S.C. Eugeniusz Twór, Tadeusz Meger ul. Akacjowa 14, 72-300 Gryfice. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 8/2019 na świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CAŁOŚCI

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że ww postepowanie zostało uniewaznione w całości zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 4- cena najkorzystniejsza oferty przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Strona 2 z 13412345678910...203040...Ostatnie »