Ogłoszenia

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 8/2018 na dostawę artykułów żywnościowych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – PPHU „JOHN” Paweł John Grotniki ul. Źródlana 5, 64-140 Włoszakowice.

Pakiet nr 4

Kwota netto złożonej oferty – 148.038,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 155.439,90 zł

Termin załatwienia reklamacji – w tym samym dniu roboczym

2. oferta nr 2 – „MADAR” Dariusz Wartal ul. Floriana Krygiera 1, 71-001 Szczecin.

Pakiet nr 4

Kwota netto złożonej oferty – 130.688,40 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 137.222,82 zł

Termin załatwienia reklamacji – w tym samym dniu roboczym.

Zamawiający informuje, że na pakiet nr 1,2,3,5 nie złożono żadnej ważnej oferty.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w pakiecie nr 4 w wysokości około 181.137,48 zł

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 8/2018 na dostawę artykułów żywnościowych.

SPROSTOWANIE

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje o sprostowaniu następujących pozycji w danych pakietach:

PAKIET NR 4-Wędliny pozycja nr 16- Kaszanka, powinno być KASZANKA GRILOWA.

PAKIET NR 4 – Mięso wieprzowe pozycja nr 1 – Schab z kością , powinno być SCHAB Z KOŚCIĄ 1kg lub 2 kg.

PAKIET NR 4 – Mięso wieprzowe pozycja nr 3 – Łopatka wieprzowa z/k bez skóry, powinno być ŁOPATKA WIEPRZOWA Z/K BEZ SKÓRY 1 kg lub 2 kg.

PAKIET NR 4 – Mięso wieprzowe, pozycja nr 5 – Boczek świeży b/żeber i bez skóry paski, powinno być BOCZEK ŚWIEŻY BEZ ŻEBER I BEZ SKÓRY PASKI 1 KG LUB 2 KG.

PAKIET NR 4 – Mięso wołowe, pozycja nr 1 – Gulaszowe wołowe, powinno być GULASZOWE WOŁOWE 1 KG LUB 2 KG.

Pakiet nr 4-wdliny drób, mięso wieprzowe, mięso wołowe

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 6/2018 na dostawę artykułów żywnościowych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 5 wynosi – 41.806,14 zł
(słownie: czterdzieści jeden tysięcy osiemset sześć złotych 14/100).

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 6 – 19.491,28 zł.
(słownie: dziewiętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 28/100)

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 7 – 70,84 zł
(słownie: siedemdziesiąt złotych 84/100). Czytaj dalej