Ogłoszenia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 7/2018 na wykonywanie przeglądów technicznych i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 1 złożoną przez firmę – EM-MED Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków.
PAKIET NR 3
Stały nadzór techniczny:

Kwota netto wybranej oferty – 3.950,80 zł
Kwota brutto wybranej oferty – 4.859,48 zł

Naprawa i konserwacja sprzętu:

Kwota netto – 150,00 zł
Kwota brutto – 184,50 zł

Czas reakcji serwisu – 72 godziny Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 7/2018 na wykonywanie przeglądów technicznych i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – EM-MED Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków.

Pakiet nr 3
Stały nadzór techniczny:
Kwota netto złożonej oferty – 3.950,80 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 4.859,48 zł

Naprawa i konserwacja sprzętu:

Kwota netto złożonej oferty – 150,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 184,50 zł

Czas reakcji serwisu – 72 godziny. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 6/2018 na dostawę artykułów żywnościowych.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 16/2018 na dostawę artykułów żywnościowych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz

Pakiet nr 1
Kwota netto złożonej oferty – 7.747,20 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 8.134,56 zł

Pakiet nr 5
Kwota netto złożonej oferty – 38.556,82 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 41.806,14 zł

Pakiet nr 6
Kwota netto złożonej oferty – 18.271,08 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 19.491,28 zł

Pakiet nr 7
Kwota netto złożonej oferty – 57,60 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 70,84 zł Czytaj dalej