Rejestracja on-line

Ogłoszenia

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 23/2017 na zakup energii elektrycznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

2. oferta nr 1 – Green S.A. ul. Antoniego Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław.

Kwota netto złożonej oferty – 255.312,00 zł,
Kwota brutto złożonej oferty – 314.033,76 zł

2. Oferta nr 2 firmy – Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. ul. Harcerska 15, 45-118 Opole.
– Kwota netto złożonej oferty – 256.392,00 zł
-Kwota brutto złożonej oferty – 315.362,16 zł

3. Oferta nr 3 – Energa-Obrót SA Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.
Kwota netto złożonej oferty – 269.460,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 331.435,80 zł

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości około 305.532,00 zł.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 22/2017 na dostawę asortymentu medycznych jednorazowego użytku.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11 a, 12-230 Biała Piska.
Pakiet nr 1 – 71.459,75 zł brutto.
Pakiet nr 2 – 30.462,69 zł brutto.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 22/2017 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Bialmed Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 71.459,75 zł brutto.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy (1 dzień) – 40 pkt
Razem – 100 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 30.462,69 zł brutto.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy (1 dzień) – 40 pkt
Razem – 100 pkt

INFORMACJA

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie przesyła w załączeniu materiał przygotowany przez Centralę KRUS dotyczący najczęściej występującej choroby zawodowej rolników- boreliozy. Prosimy o upowszechnienie treści materiału poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwa placówki oraz na stronie internetowej.