Rejestracja on-line

Projekty

Szpital Powiatowy ogłasza przetarg nieograniczony nr 20/2019 na: „dostawę sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach zakup kolonoskopu wraz z osprzętem oraz insuflator CO²”.

SIWZ

załącznik nr 1 parametry techniczne

załącznik nr 2-formularz ofertowy

załącznik nr 3 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

załącznik nr 4 UMOWA PROJEKT

załącznik nr 5 oświadczenie

ZAŁĄCZNIK NR 6 WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

załącznik nr 7 oświadczenie

ZAŁĄCZNIK NR 8 OŚWIADCZENIE RODO

rodo

załącznik nr 9 – oswiadczenie o grupie kapitałowej

Warsztaty edukacyjno – informacyjne w dniu 14.12.2019 r

Zaproszenie na szkolenie w dniu 12 grudnia 2019 roku

Szanowni Państwo,

Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Pyrzycach w ramach realizowanego projektu ,,Lepiej zapobiegać niż leczyć – profilaktyka nowotworu jelita grubego” pragnie zaprosić lekarzy i pielęgniarki POZ na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się w dniu
12 grudnia 2019 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Szpitala Powiatowego w Pyrzycach (wejście C, administracja parter).

Zakres szkolenia będzie obejmował zagadnienia dotyczące profilaktyki nowotworowej jelita grubego, jego przyczyn i objawów klinicznych, sposobów diagnostyki i leczenia oraz techniki komunikacji z pacjentem, mających na celu uświadamianie im jak ważna jest konieczność wykonywania badań profilaktycznych i zachęcanie do ich wykonywania. W trakcie szkolenia będą również omawiane zagadnienia dotyczące zasad zdrowego trybu życia i sposobu odżywiania się osób będących w grupie ryzyka zachorowania na nowotwór jelita grubego.

Szkolenie poprowadzą:

dr n. med. Beata Gawdis–Wojnarska – lekarz specjalista z zakresu gastroenterologii,

mgr Beata Matkowska – dietetyk kliniczny.

W celu uzyskania informacji dotyczących szkolenia proszę kontaktować się z Biurem Projektu – tel. 91 579 30 95.

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 06.12.2019 r.

                                                                                                                                                                      Serdecznie zapraszamy!

Warsztaty edukacyjno – informacyjne w dniu 28.11.2019 r