Przetargi

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 4/2023 na zakup aparatury diagnostycznej i modernizacja pomieszczeń w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 7.02.2023 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 4/2023 na zakup aparatury diagnostycznej i modernizacja pomieszczeń w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

  1. Pytanie – Czy wizja lokalna wymagana jest do wszystkich części postępowania?

Odpowiedź- NIE, wizja lokalna wymagana jest do części nr 1 tj. tomograf komputerowy z opcją kardiologiczną i stacją lekarską, zakres prac pomieszczeń TK, zakres prac w budynku agregatorowni.

  1. Pytanie nr 2 – Rozumiemy i prosimy o potwierdzenie, że wymagany wykaz dostaw na dostawę Tomografu w kwocie 1.500.000,00 zł dotyczy tylko części 1 tj tomografu komputerowego?

Odpowiedź- TAK, wykonał co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie tomografu komputerowego KAŻDE o wartości co najmniej 1.500.000,00 zł brutto.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę IMPLANTÓW, ELEKTROD, OSPRZĘTU DO DIATERMII, SIATKI PRZEPUKLINOWE.

Pyrzyce, dnia 07.02.2023 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę IMPLANTÓW, ELEKTROD, OSPRZĘTU DO DIATERMII, SIATKI PRZEPUKLINOWE.

Sprawa nr 3/2023

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że otrzymano zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Dotyczy Pakietu nr 7, pozycji nr 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7, pozycji nr 1 dopuści siatkę z polipropylenu monofilamentowego, makroporową, o gramaturze 37,8 g/m2, wielkości porów 1,8 x 1,8 mm, grubości siatki 0,38 mm oraz o grubości nici w splocie siatki 0,10 mm, możliwości docinania siatki bez ryzyka strzępienia w rozmiarze 15 x 15 cm?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.

2. Dotyczy Pakietu nr 7, pozycji nr 2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7, pozycji nr 2 dopuści siatkę antyadhezyjną do naprawy przepuklin brzusznych , wykonaną w 83% z monofilamentu polipropylenowego i w 17% z nieadhezyjnego ePTFE, makroporową o porach w rozmiarze 09 x 1,1 mm (strona polipropylenowa) i 0,8 x 0,8 mm (strona ePTFE), grubości siatki 0,5 mm, gramaturze 120 g/m2, rozmiar 30 x 30 cm?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.

3. Dotyczy Pakietu nr 7, pozycji nr 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7, pozycji nr 3 dopuści lekką syntetyczną siatkę z polipropylenu monofilamentowego o gramaturze 37,8 g/m2, grubości siatki 0,38 mm , rozmiarze porów 1,8 x 1,8 mm, w rozmiarze 30 x 30 cm?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ

4. Dotyczy Pakietu nr 7, pozycji nr 4

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7, pozycji nr 4 dopuści siatkę z polipropylenu monofilamentowego, makroporową, o gramaturze 37,8 g/m2, wielkości porów 1,8 x 1,8 mm, grubości siatki 0,38 mm oraz o grubości nici w splocie siatki 0,10 mm, możliwości docinania siatki bez ryzyka strzępienia w rozmiarze 30 x 30 cm?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.

5. Dotyczy Pakietu nr 7, pozycji nr 5

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7, pozycji nr 5 dopuści siatkę z polipropylenu monofilamentowego, makroporową, o gramaturze 37,8 g/m2, wielkości porów 1,8 x 1,8 mm, grubości siatki 0,38 mm oraz o grubości nici w splocie siatki 0,10 mm, możliwości docinania siatki bez ryzyka strzępienia w rozmiarze 15 x 12 cm z zaokrąglonymi brzegami?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.

  1. Dotyczy pakiet nr 6 punkt 20 – prosimy o doprecyzowanie, czy zamawiający ma na myśli 1 opakowanie elektrod pakowanych po 50 szt. (10 x 5 szt.) ?

Odpowiedź- 1 opakowanie.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 3/2023 na dostawę implantów, elektrod, osprzęt do diatermii, siatki przepuklinowe.

Pyrzyce, dnia 7.02.2023 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 3/2023 na dostawę implantów, elektrod, osprzęt do diatermii, siatki przepuklinowe.

UZUPEŁNIENIE

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że w pakiecie nr 1 – endoprotezy stawu biodrowego i kolanowego w pozycji nr 5, 6, 7, 8 nie zostały wpisane ilości. W pozycji nr 5 – 70 szt, w pozycji nr 6 – 50 szt, w pozycji nr 7 – 2 szt, w pozycji nr 8 – 2 szt.

pakiet nr 1 – endoprotezy stawu biodrowego i kolanowego

Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 3/2023 na dostawę:„implantów, elektrod, osprzęt do diatermii, siatki przepuklinowe dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2,74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227

NR KONTA: BGŻ S.A. o/o Pyrzyce

19203000451110000002222130

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NR 3/2023.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 3/2023 na dostawę:

implantów, elektrod, osprzęt do diatermii, siatki przepuklinowe dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:

  1. Olczak Danuta- Oddziałowa Bloku operacyjnego.

2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Kryterium oceny ofert:

  1. Cena – 60 %

  2. Termin dostawy – 40 %

Miejsce składania ofert- https://platformazakupowa.pl

Termin składania ofert- 09.03.2023 r. godz. 10.30.

Termin otwarcia ofert – 09.03.2023 r. godz. 11°°.

Termin związania ofertą 90 dni od daty otwarcia ofert- 06.06.2023 r.

Wpłata wadium – 09.03.2023 r.

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl. Oraz na stronie Zamawiającego www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pyrzyce, dnia 03.02.2023 r.

 

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie- implanty

SZPITAL POWIATOWY-SWZ implanty

RODO – implanty

opublikowane ogłoszenie o zamówieniu – dostawa implantów

Formularz JEDZ-implanty

Oświadczenie-RODO-implanty

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publiczego-implanty

Załącznik nr 1 do SWZ- oferta-implanty

zalacznik 3-implanty

załącznik nr 5-implanty

załącznik nr 6 – przynależność do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 – oświadczenie o obowiązku podatkowym

pakiet nr 1 – endoprotezy stawu biodrowego i kolanowego

Pakiet nr 2- implanty i narzędzia do zespoleń kości (2)

Pakiet nr 3 – implanty do zespoleń kości

Pakiet nr 4 – implanty i narzędzia artroskopowe

pakiet nr 5 – elektrody

PAKIET nr 6 – osprzęt do diatermii

pakiet nr 7 -siatki przepuklinowe