Przetargi

Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg w trybie podstawowym nr 11/2022 na: DOCIEPLENIE I DOPOSAŻENIE ROZPRĘŻNI GAZÓW MEDYCZNYCH.

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2,74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227

NR KONTA: BGŻ S.A. o/o Pyrzyce

19203000451110000002222130

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE PODSTAWOWYM NR 11/2022.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg w trybie podstawowym nr 11/2022 na:

DOCIEPLENIE I DOPOSAŻENIE ROZPRĘŻNI GAZÓW MEDYCZNYCH.

Termin realizacji zamówienia: nie później niż do 30.11.2022 r.

Formularz zawierający specyfikację warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie https://platformazakupowa.pl , www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:

  1. Marek Jaszczak – Kierownik Działu Gospodarczo-technicznego

tel. 915702573 wew. 288.

Miejsce składania ofert- https://platformazakupowa.pl .

Termin składania ofert-18.08.2022 r. godz. 10.30.

Termin otwarcia ofert – 18.08.2022 r. godz. 11°°.

Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 16.09.2022 r.

Wpłata wadium – do dnia 18.08.2022 r.

Pyrzyce, dnia 10.08.2022 r.

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie

SWZ nr 1122

RODO

Zał. nr 1 do SWZ – Formularz cenowy

załącznik nr 2-umowa

załącznik nr 3 – zakres prac

Załącznik nr 4

załącznik nr 5 – Oświadczenie-RODO

Zalacznik_nr_6_do_SWZ_-_Zobowiazanie_podmiotu_udostepniajacego_zasoby

Załącznik nr 7 do SWZ

Załącznik nr 8 do SWZ – Wykaz osób

Załącznik nr 9 do SWZ – Wykaz robót

zalacznik 10

Załącznik nr 11- przynależność do grupy kapitałowej

załącznik nr 12 -protokół z wizji lokalnej

001

002

003

004

005

006

007

008

009

Dotyczy przetargu w trybie podstawowym nr 9/22 na ,,Remont pomieszczeń w pracowni rehabilitacji po przebytym Covid-19″.

 

 

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 8/22 na Docieplenie i doposażenie rozprężni gazów medycznych

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr 7/2022 na dostawę leków do Szpitala Powiatowego w Pyrzycach