Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Nr 17/2012.

SZPITAL POWIATOWY
UL. JANA PAWŁA II 2, 74-200 PYRZYCE

Tel. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227, Zamówienia 5702-573 wew. 266, Kuchnia 5702-573 wew. 278.
REGON 812657740, NIP 853-14-47-442.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Nr 17/2012.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II 2.
Ogłasza przetarg nieograniczony nr 17/2012 na dostawê:
„Artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach” Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 16/2012

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr na dostawę:
„Leków do Działu Farmacji Szpitalnej Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.
Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od podpisania umowy. Czytaj dalej

NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH Postępowanie Nr 15/2012

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 14/2012

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę – Skamex Sp. z o.o. S.K.S ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź. Czytaj dalej