Przetargi

Strona 2 z 17412345678910...203040...Ostatnie »

Dotyczy:przetarg w trybie podstawowym nr 13/22 na serwisowanie oraz naprawę sprzętu medycznego.

Pyrzyce, dnia 19.09.2022 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy:przetarg w trybie podstawowym nr 13/22 na serwisowanie oraz naprawę sprzętu medycznego.

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1, 3 złożoną przez wykonawcę :

Numer oferty

Wykonawca*

Kryterium 1

Cena

Wartość z oferty

Kryterium 1

Cena oferty –

waga 60 %

przyznana punktacja

Kryterium 2

Czas reakcji serwisu

Kryterium 2–

waga 40%czas reakcji serwisu

przyznana punktacja

Łączna punktacja

1

Zakład Aparatury Medycznej S.C.

GRYFMED” Eugeniusz Twór, Tadeusz Meger

ul. Akacjowa 14

72-300 Gryfive

PAKIET NR 1

Kwota netto – 219.711,36 zł

Kwota brutto – 238.980,97 zł

60 pkt

24 h

40 pkt

100 pkt

2

MEDIKOL Systems Sp. z o.o.

ul. Polsza 118

60-401 Poznań

PAKIET NR 5

Kwota netto – 168.000,00 zł

Kwota brutto – 181.440,00 zł

Unieważnienie art. 255 pkt 6

3

OLYMPUS Polska Sp. z o.o.

ul. Wynalazek 1

02-677 Warszawa

PAKIET NR 3

Kwota netto – 120.348,00 zł

Kwota brutto – 129.975,84 zł

60 pkt

48 h

20 pkt

80 pkt

4

TIMKO Sp. z o.o.

ul. Syrokomli 30

03-335 Warszawa

PAKIET NR 5

Kwota netto – 9.000,00 zł

Kwota brutto – 9.720,00 zł

Unieważnienie art. 255 pkt 6

Pyrzyce, dnia 19.09.2022 r.………………………………………………………………………………

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg w trybie podstawowym nr 12/2022 na: PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH ŚWIADCZENIODAWCÓW WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM AUDYTU

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2,74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227

NR KONTA: BGŻ S.A. o/o Pyrzyce

19203000451110000002222130

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE PODSTAWOWYM NR 12/2022.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg w trybie podstawowym nr 12/2022 na:

PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH ŚWIADCZENIODAWCÓW WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM AUDYTU

Termin realizacji zamówienia: dla pakietu nr 1 do 30.10.2022 r, pakiet nr 2 – do 30.11.2022 r.

Formularz zawierający specyfikację warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie https://platformazakupowa.pl , www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:

  1. Marcin Powroźnik – administrator sieci informatycznej tel. 915702573 wew. 290.

Miejsce składania ofert- https://platformazakupowa.pl .

Termin składania ofert- 26.09.2022 r. godz. 10.30.

Termin otwarcia ofert – 26.09.2022 r. godz. 11°°.

Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 25.10.2022 r.

Pyrzyce, dnia 15.09.2022 r.

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie

SWZ

Projektowane_postanowienia_umowy-do pakietu nr 1

projekt umowy-dotyczy pakietu nr 2-audyt

załącznik 3 do pakietu nr 2

zalacznik 8

Pakiet nr 1 – system teleinformatyczny

Pakiet nr 2 – opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym nr 13/22 na serwisowanie oraz naprawa sprzętu medycznego

Dotyczy: przetarg w trybie podstawowym nr 13/22 na serwisowanie oraz naprawę sprzętu medycznego

 

 

Strona 2 z 17412345678910...203040...Ostatnie »