Przetargi

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu podstawowego nr 4/22 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Pyrzyce, dnia 17.05.2022 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu podstawowego nr 4/22 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Wykonawca

Cena

1.

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Kazimierzowska 46/48/35

02-546 Warszawa

Pakiet nr 1

Kwota netto – 88.360,30 zł

Kwota brutto – 95.927,87 zł

Pakiet nr 2

Kwota netto – 47.179,50 zł

Kwota brutto – 50.953,86 zł

Termin dostawy – 1 dzień

17.05.2022 r.

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 4/22 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Pyrzyce, dnia 17.05.2022 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 4/22 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 163.144,03 zł(brutto).

Pakiet nr 1 – 109.501,29 zł brutto

Pakiet nr 2 – 53.642,74 zł brutto.

…………………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

 

Dotyczy: dostawa asortymentu medycznego jednorazowego użytku, w ramach postępowania – 4/2022

 1. Pyrzyce, dnia 11.05.2022 r.

Dotyczy: dostawa asortymentu medycznego jednorazowego użytku, w ramach postępowania – 4/2022

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek do tuberkuliny za opakowanie a’100 szt.
z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź- TAK.

Pakiet 1, pozycja 2-5

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z 10% rozszerzeniem pojemności nominalnej?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 1, pozycja 2-5

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z kryzą ograniczającą, zabezpieczającą przed przypadkowym wysunięciem tłoka oraz posiadające pojedynczą czytelną skalę w kolorze czarnym?

Odpowiedź-NIE.

Pakiet 1, pozycja 2-4

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opakowanie a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź- TAK.

Pakiet 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawki w opakowaniu a’50 sztuk oraz ich wycenę za opakowanie handlowe z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź- TAK.

Pakiet 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki Janeta z pojedynczą, wyraźną, czytelną i trwałą skalą w kolorze czarnym?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek Janeta w opakowaniu a’25 sztuk
z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości ?

Odpowiedź- TAK.

Pakiet 1, pozycja 8-12

Czy Zamawiający dopuści wycenę ostrzy za opakowanie handlowe a’100 szt.
z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź -TAK.

Pakiet 1, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści wycenę pojemników za opakowanie handlowe a’250 szt.
z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź- TAK.

Pakiet 1, pozycja 16-23

Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł za opakowanie handlowe a’100 sztuk
z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości ?

Odpowiedź- TAK.

Pakiet 1, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,3×13?

Odpowiedź- TAK.

Pakiet 1, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć lędźwiowych 0,7 x 90?

Odpowiedź- TAK.

Pakiet 1, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć lędźwiowych 0,6 x 90?

Odpowiedź-TAK.

Pakiet 1, pozycja 33

Czy Zamawiający dopuści koreczki do kaniul z trzpieniem powyżej krawędzi co zapobiega dekontaminacji podczas wyjęcia z opakowania poprzez wizualne stwierdzenie ułożenia koreczka w opakowaniu?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 1, pozycja 33

Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków za opakowanie handlowe a’250 szt.
z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź- TAK.

Pakiet 1, pozycja 34

Czy Zamawiający oczekuje opakowania a’50 szt?

Odpowiedź-TAK.

Pakiet 1, pozycja 36

Czy Zamawiający dopuści wycenę golarek za opakowanie a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź – TAK.

Pakiet 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych CH6?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 2, pozycja 1-8

Czy Zamawiający dopuści cewniki z nieprzezroczystym konektorem z kolorystycznym oznaczeniem rozmiaru?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 2, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści cewniki z balonem 3-5ml?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 2, pozycja 10-14

Czy Zamawiający dopuści cewniki z balonem 5-10ml?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 2, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu o długości 140cm lub 200cm?

Odpowiedź- TAK.

Pakiet 2, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu z końcówką o średnicy wewnętrznej 8,5mm?

Odpowiedź-NIE.

Pakiet 2, pozycja 30

Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy o następującym opisie:

 • wyrób stosuje się do zamknięcia portów infuzyjnych

 • przeznaczony jest do wielokrotnych, bezigłowych iniekcji (podaży płynnych leków, pobrania próbek krwi)

 • zabezpiecza linię infuzyjną przed zanieczyszczeniem i infekcją podczas dożylnej terapii infuzyjnej

 • nie wymaga zastosowania koreczków zabezpieczających

 • dedykowany dla standardowych złączy luer i luer lock

 • obudowa wykonana z transparentnego materiału – poliwęglanu

 • wysokiej jakości silikonowa membrana pozwala na wielokrotne iniekcje portu

 • płaska powierzchnia wstrzyknięcia – gładko i równo zakończona membrana portu ułatwiająca dezynfekcję

 • nie zawiera metalu, może być stosowany podczas badania MRI

 • zakończenie męskie portu typu transparentny zabezpieczone aplikatorem umożliwiającym jałowe wyciągnięcie z opakowania

 • nie zawiera lateksu oraz ftalanów

 • czas użytkowania 7 dni lub 350 aktywacji

 • okres ważności: 3 lata

 • objętość wypełnienia 0,09ml

 • wysoki przepływ 350ml/min

 • wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego 3 bary (44 PSI)

 • wytrzymałość na ciśnienie zwrotne 2 bary (29 PSI)

 • sterylizowany tlenkiem etylenu

 • opakowanie jednostkowe: papier-folia

 • ilość w opakowaniu : 100 szt.?

Odpowiedź-NIE.

Pakiet 2, pozycja 33

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu o długości 300cm lub 500cm?

Odpowiedź- NIE.