Przetargi

Dotyczy: postępowania przetargowego ne 11/2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy: Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR /12/2012

Zamawiający: Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce
ogłasza przetarg nieograniczony nr 12/2012 na dostawę:
„implantów dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”. Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANOCZONYM NR 11/2012

Zamawiający: Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce.

Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę:
„środków czystości i innych artykułów gospodarczych”. Czytaj dalej

OGŁOSZENIE – PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 11/2012.

Zamawiający: Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce.

Ogłasza przetarg w trybie przetargu nieograniczonego nr 11/2012 na:
„DOSTAWĘ ASORTYMENTU MEDYCZNEGO JDNORAZOWEGO UŻYTKU”. Czytaj dalej