Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 6/2012

Zamawiający: Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce.

Ogłasza przetarg nieograniczony nr 6/2012 na dostawę:
„ materiału szewnego i staplerów oraz różnych materiałów medycznych”. Czytaj dalej

OGŁOSZENIE – PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 5/2012.

Zamawiający: Szpitala Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce.

Ogłasza przetarg nieograniczony nr 5/2012 na:
„Utylizację odpadów medycznych (odbiór odpadów i przywóz pojemników zbiorczych z oznakowaniem kodowym odpadu) dzierżawa pojemników- odbiór odpadów medycznych cztery razy w tygodniu- poniedziałek, wtorek,czwartek, piątek”. Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 4/2012

Zamawiający: Szpital Powiatowy , ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce ogłasza przetarg nieograniczony Nr 4/2012 na :

„DOSTAWĘ LEKÓW DO APTEKI SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH” Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 3/2012

Zamawiający: Szpital Powiatowy , ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce ogłasza przetarg nieograniczony Nr 3/2012 na :

„DOSTAWĘ LEKÓW DO APTEKI SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH” Czytaj dalej