Przetargi

Konkurs na wykonywanie usług diagnostycznych na rzecz Szpitala Powiatowego

Szpital Powiatowy w Pyrzycach
ul. Jana Pawła II Nr 2
74 – 200 Pyrzyce

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654) Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NR 2/2012

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 2/2012 na dostawę:

„implantów dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od podpisania umowy. Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 1/2012

Zamawiający: Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce.

Dyrekcja Szpitala Powiatowego, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce ogłasza przetarg nieograniczony nr 1/2012 , którego przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa gazów dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Nr 23/2011

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II 2.
Ogłasza przetarg nieograniczony nr 23/2011 na dostawê:
„Artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach” Czytaj dalej