Przetargi

Strona 3 z 20512345678910...203040...Ostatnie »

Dotyczy: przetarg w trybie przetargu nieograniczonego nr 6/2023 na dostawę implantów do zespoleń kości.

Pyrzyce, dnia 23.05.2023 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: przetarg w trybie przetargu nieograniczonego nr 6/2023 na dostawę implantów do zespoleń kości.

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez wykonawcę :

Numer oferty

Wykonawca*

Kryterium 1

Cena

Wartość z oferty

Kryterium 1

Cena oferty –

waga 60 %

przyznana punktacja

Kryterium 2

Termin dostawy

Kryterium 2

Termin dostawy–

waga 40%

przyznana punktacja

Łączna punktacja

1

Stryker Polska Sp. z o.o.

ul. Poleczki 35

02-822 Warszawa

PAKIET NR 1

Kwota netto – 996.062,00 zł

Kwota brutto – 1.075.746,96 zł

60 pkt

3 dni

8 pkt

68 pkt

Informacja o ofertach odrzuconych:

Zamawiający informuje o odrzuceniu ofert złożonych przez następujących wykonawców:

  1. ………………………NIE DOTYCZY………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (nazwa wykonawcy)

Uzasadnienie prawne: ……………………………………………………………………………………… (odpowiednia podstawa odrzucenia z art. 226 ust. 1 ustawy Pzp),

Uzasadnienie faktyczne: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… (opis stanu faktycznego).

 

23.05.2023 r.………………………………………………………………………………………

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 6/23 na dostawę implantów do zespoleń kości.

Pyrzyce, dnia 18.05.2023 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 6/23 na dostawę implantów do zespoleń kości.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Wykonawca

Cena

1.

Stryker Polska Sp. z o.o.

ul. Poleczki 35

02-822 Warszawa

Pakiet nr 1

Kwota netto – 996.062,00 zł

Kwota brutto – 1.075.746,96 zł

Termin dostawy – 3 dni

18.05.2023 r.…………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr 6/2023 na dostawę implantów do zespoleń kości”.

Pyrzyce, dnia 18.05.2023 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr 6/2023 na dostawę implantów do zespoleń kości”.

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 1.030.497,12 zł (brutto).

18.05.2023 r.………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

 

Strona 3 z 20512345678910...203040...Ostatnie »