Przetargi

Strona 4 z 17412345678910...203040...Ostatnie »

Dotyczy: postępowanie nr 13/22 na serwisowanie oraz naprawę sprzętu medycznego.

Pyrzyce, dnia 05.09.2022 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowanie nr 13/22 na serwisowanie oraz naprawę sprzętu medycznego.

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 510.352,37 zł (brutto).

Pakiet nr 1 – 276.575,09 zł

Pakiet nr 2 – 28.801,44 zł

Pakiet nr 3 – 129.975,84 zł

Pakiet nr 4 – 75.000,00 zł

05.09.2022 r. ……………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

 

Dotyczy: Postępowanie w trybie podstawowym nr 14/22 na dostawę artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 05.09.2022 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: Postępowanie w trybie podstawowym nr 14/22 na dostawę artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 i 3 złożoną przez następujących Wykonawców:

Numer oferty

Wykonawca*

Kryterium 1

Cena

Wartość z oferty

Kryterium 1

Cena oferty –

waga 60 %

przyznana punktacja

Kryterium 2

termin załatwienia reklamacji

Kryterium 2

Termin załatwienia reklamacji –

waga 40 %

przyznana punktacja

Łączna punktacja

1

PPH POLARIS Małgorzata Gruszczyńska ul. Żołnierska 20A, 62-800 Kalisz

PAKIET NR 2

Wartość netto – 14.208,00 zł

Wartość brutto – 14.208,00 zł

Termin załatwienia reklamacji – w tym samym dniu roboczym

PAKIET NR 3

Wartość netto – 86,40 zł

Wartość brutto – 106,27 zł

Termin załatwienia reklamacji-w tym samym dniu roboczym

PAKIET NR 4

Wartość netto – 35.444,40 zł

Wartość brutto – 36.398,54 zł

Termin załatwienia reklamacji-w tym samym dniu roboczym

PAKIET NR 5

Wartość netto – 36.165,00 zł

Wartość brutto – 37.379,90 zł

Termin załatwienia reklamacji-w tym samym dniu roboczym

60 pkt

60 pkt

60 pkt

60 pkt

W tym samym dniu roboczym

W tym samym dniu roboczym

W tym samym dniu roboczym

W tym samym dniu roboczym

40 pkt

40 pkt

40 pkt

40 pkt

100 pkt

100 pkt

100 pkt

100 pkt

2

ZORION Adrian Beton

ul. marsz. Józefa Piłsudzkiego 7/33

95-200 Pabianice

PAKIET NR 4

Wartość netto – 84.144,00 zł

Wartość brutto – 85.728,00 zł

Termin załatwienia reklamacji – 1 dzień

PAKIET NR 3

Wartość netto – 168,00 zł

Wartość brutto – 206,64 zł

Termin załatwienia reklamacji – 1 dzień

25,47 pkt

30,86 pkt

1 dzień

1 dzień

0 pkt

0 pkt

25,47 pkt

30,86 pkt

3

POLAJS Sp. z o.o. Sp.K.

ul. I Brygady Legionów 18c

72-100 Goleniów

PAKIET NR 1

Wartość netto – 12.096,00 zł

Wartość brutto – 12.096,00 zł

Termin załatwienia reklamacji – w tym samym dniu roboczym

60 pkt

W tym samym dniu roboczym

40 pkt

100 pkt

Informacja o ofertach odrzuconych:

Zamawiający informuje o odrzuceniu ofert złożonych przez następujących wykonawców:

  1. NIE DOTYCZY.

Uzasadnienie prawne: ……………………………………………………………………………………… (odpowiednia podstawa odrzucenia z art. 226 ust. 1 ustawy Pzp),

Uzasadnienie faktyczne: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… (opis stanu faktycznego).


05.09.2022 r.…………………………………………………………………………………

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg w trybie podstawowym nr 15/2022 zakup wyposażenia do Pracowni Rehabilitacji po przebytym COVID-19

SZPITAL POWIATOWY SWZ zakup wyposażenia do pracowni fizjoterapii -tryb podstawowy bez negocjacji

RODO

załącznik nr 2-formularz ofertowy

zalacznik 3

Załącznik nr 4-projekt_umowy

Załącznik nr 4a -projektowanie postanowień umowy

załącznik nr 5

Załącznik nr 6 – przynależność do grupy kapitałowej

załącznik nr 7 – Oświadczenie-RODO

PAKIET 1 – sprzęt do fizjoterapii

Pakiet nr 2 – meble

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 11/22 na Docieplenie i doposażenie rozprężni gazów medycznych.

Strona 4 z 17412345678910...203040...Ostatnie »