Przetargi

Strona 4 z 14212345678910...203040...Ostatnie »

Dotyczy: postępowanie nr 11/21.

Pyrzyce, dnia 04.10.2021 r.

Dotyczy: postępowanie nr 11/21.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Dotyczy pakietów

Pytanie 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie?

Odpowiedź- TAK.

Pytanie 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, ampułek, kilogramów itp.)? Jeśli tak to prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań handlowych ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź- Tak wyraża zgodę o ile opakowanie o innej pojemności nie przekracza dwukrotności opakowania podanego w pakiecie. Zaokrąglić w górę.

Pytanie 3 – Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź- Podać pełne ilości opakowań zaokrąglając w góre.

Pytanie 4 – Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?

Odpowiedź- wycenić i wpisać informację pod pakietem.

Pytanie 5 – Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie a nie za sztukę/ kilogram (Zgodnie z prawem Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku opakowanie handlowe) w pozycjach gdzie w SIWZ występują sztuki lub mg?

Jeśli nie, to czy Zamawiający zgodzi się na podanie cen jednostkowych za sztukę, mg, ml etc netto i brutto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku?

Odpowiedź- Zamawiający wyraża zgodę na wycenę opakowania.

Pytanie 6 – Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ.? W sytuacji jeśli aktualnie tylko takie jest dostępne.

Odpowiedź- Dopuszcza.

Pytanie 7 – dotyczy pakietu nr 4 pozycja nr 34 – czy zamawiający – mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)>

Odpowiedź-Wymaga.

Pytanie 8 – dotyczy pakietu nr 4 pozycja nr 34 – czy zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich?

Odpowiedź-Wymaga.

Pytanie 9 – do § 4 ust. 2 projektowanych postanowień umowy prosimy o dodanie:”… jednak na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.”

Odpowiedź- TAK.

Pytanie 10 – do § 5 ust. 5 projektowanych postanowień umowy o dopisanie:”… Dostawy produktów z krótszym terminem ważności są możliwe w wyjątkowych przypadkach i do ich realizacji każdorazowo konieczna jest zgoda Zamawiającego.”

Odpowiedź- NIE.

Pytanie 11 – czy w przypadku podwyższenia urzędowej ceny zbytu nabywanego produktu Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen na wyższe, zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków (…)?

Odpowiedź-TAK.

 1. Dotyczy pakiet 4 pozycja 16, czy Zamawiający dopuści wycenę leku w postaci kaps.o zmod.uwaln.,30 szt,bl(3×10) w ilości 7 opakowań?

Odpowiedź-Dopuszcza.

 1. Dotyczy pakiet 4 pozycja 33, prosimy o doprecyzowanie wielkości gąbki.

Odpowiedź-wielkość 10×10 cm.

 1. Dotyczy pakiet 5 pozycja 14, czy Zamawiający dopuści wycenę leku pakowanego w blistry ?

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.

 1. Dotyczy pakiet 5 pozycja 21, CZY Zamawiający dopuści zamianę postaci z maści do oczy na żel do oczu (Corneregel, 50 mg/g, żel do oczu, 5 g)?

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.

 1. Dotyczy pakiet 5 pozycja 22, czy Zamawiający dopuści wycenę Lacrimal Natura Plus, krople do oczu, 10 ml ?

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.

 1. Dotyczy pakiet 5 pozycja 14, czy Zamawiający dopuści wycenę leku w blistrach?

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.

 1. Dotyczy pakiet 5 pozycja 17,20,23,26,27,29,31,31,33, czy Zamawiający dopuści wycenę leku w postaci tabletki powlekanej?

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.

 1. Dotyczy pakiet 5 pozycja 25, czy Zamawiający dopuści wycenę Xarelto, 10 mg, tabl.powl., 30 szt,bl(PCW/PVDC/Alu) w ilości 17 opakowań ?

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.

 1. Dotyczy pakiet 5 pozycja 24, czy Zamawiający dopuści zamianę ampułki na fiolkę – obecnie dostępna jest tylko taka postać ?

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.

 1. Dotyczy pakiet 5 pozycja 44, czy Zamawiający dopuści wycenę Tiopental Panpharma,1 g, prosz.d/sp.roztw.d/wstrz.,10 fiol w ilości 125 opakowań?

Odpowiedź- prosimy o wycenę 50 rolek- 5 op. po 10 fiolek.

 1. Dotyczy pakiet 7 pozycja 5, czy Zamawiający dopuści wycenę leku w postaci kapsułki?

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.

 1. Dotyczy pakiet 7 pozycja 6,8,9,czy Zamawiający dopuści wycenę leku w postaci tabletki powlekanej?

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.

 1. Dotyczy pakiet 7 pozycja 13 i 14 czy Zamawiający dopuści wycenę leku na jednorazowe pozwolenie MZ( brak dostępności Unasynu)

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.

 1. Dotyczy pakietu nr 5 poz. 35. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Metronidazol 0.5% ,roztw.do infuz.,100 ml w opakowaniu x 40 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?/W związku z tym, że Zamawiający wymaga zaoferowania produktu Metronidazole 0,5% 100 ml RTU, czy tym samym oczekuje zaoferowania produktu leczniczego w postaci farmaceutycznej „roztwór do infuzji”, do podania w postaci powolnej infuzji dożylnej, które jest jedynym bezpiecznym sposobem podania metronidazolu dożylnego zarówno u dorosłych i dzieci zgodnie z wytycznymi podawania tego antybiotyku, oraz która jako jedyna jest zgodna z innymi zarejestrowanymi w procedurach unijnych postaciami farmaceutycznymi metronidazolu do podania dożylnego?

Odpowiedź- Zamawiający wyraża zgodę na wycenę w opakowaniu po 40 szt.. Zamawiający wymaga aby produkt leczniczy był zgodny z wytycznymi podawania tego antybiotyku.

 1. Dotyczy pakietu nr 5 poz. 24. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz w temp. 25ºC i 8 godzin w temp. 2-8ºC, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylnej?

Odpowiedź- Zamawiający wymaga.

 1. Czy Zamawiający zezwala na wycenę leków w opakowaniu zawierającym inną ilość sztuk (np. tabletek, kapsułek, ampułek, fiolek) niż podana przez Zamawiającego, a ilość opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ? Umożliwi to złożenie oferty atrakcyjniejszej pod względem ekonomicznym.

Odpowiedź- Zamawiający zezwala o ile opakowanie nie przekracza 3-krotności opakowania podanego przez zamawiającego.

 1. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych
  w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź- przeliczyć z zaokrągleniem w górę.

 1. Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale?

Odpowiedź- wycenić i podać informację pod pakietem.

 1. Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie a nie za sztukę (zgodnie z Prawem Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku opakowanie handlowe) w pozycjach gdzie w SIWZ występują sztuki lub mg? Jeśli nie, to czy Zamawiający zgodzi się na podanie cen jednostkowych za sztukę, mg, ml etc netto i brutto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku?

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.

 1. Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci doustnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.: tabl. powl.-tabl.; tabl.-kaps. tabl.-drażetki, tabletki o przedłużonym uwalnianiu-tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu i odwrotnie)?

Odpowiedź- TAK.

 1. Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci injekcyjnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.: amp.-fiol.; fiol.-amp-strz ampułki-pojemniki, flakony-butelki, pojemniki-Kabipac(Kabiclear) i odwrotnie?

Odpowiedź- TAK.

 1. Dotyczy pakietu nr 5 pozycja 44 (Thiopental) – Jako dystrybutor jedynego zarejestrowanego i dopuszczonego do obrotu leku proszę o wydzielenie pozycji i utworzenie osobnego zadania. Jednocześnie proszę o możliwość zaoferowania produktu pakowanego w opakowaniu x 10 fiolek w ogólnej ilości 125 opakowań.

Odpowiedź- Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu. Prosimy o wycenę 5 op. po 10 fiolek.

 1. Pakiet nr 11 pozycja nr 5 – czy zamawiający dopuści spodnie długie do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź – TAK.

Dotyczy- tryb podstawowy nr 11/21 na dostawę leków, płynów infuzyjnych, majtki chłonne, materiały jałowe.

Pyrzyce, dnia 29.09.2021 r.

Dotyczy- tryb podstawowy nr 11/21 na dostawę leków, płynów infuzyjnych, majtki chłonne, materiały jałowe.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

 1. Pytanie-czy zamawiający wymaga aby w pakiecie nr 9 w poz. 1-14 zaoferowane płyny infuzyjne posiadały dwa niezależne porty różnej wielkości?

Odpowiedź- TAK, zamawiający wymaga.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg w trybie podstawowym nr 11/2021 na: „Dostawa leków, płynów infuzyjnych, majtki chłonne, materiały jałowe dla apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2,74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227

NR KONTA: BGŻ S.A. o/o Pyrzyce

19203000451110000002222130

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE PODSTAWOWYM NR 11/2021

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg w trybie podstawowym nr 11/2021 na:

Dostawa leków, płynów infuzyjnych, majtki chłonne, materiały jałowe dla apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy.

Formularz zawierający specyfikację warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie https://platformazakupowa.pl , www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:

1. Mędzin Ilona- z-ca Dyrektora d.s. lecznictwa

tel. 915702573 wew. 289

2. mgr Apoloniusz Urbanowicz – Kierownik Działu Farmacji Szpitalnej

tel. 915702573 wew. 279

 1. Halina Piskorz – Technik farmacji

tel. 915702573 wew. 279

 1. Patrycja Rychlik – Technik farmacji

tel. 915702573 wew. 279

Miejsce składania ofert- https://platformazakupowa.pl .

Termin składania ofert- 08.10.2021 godz. 10.30.

Termin otwarcia ofert – 08.10.2021 r. godz. 11°°.

Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 06.11.2021 r.

Pyrzyce, dnia 28.09.2021 r.

 

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie- leki

SZPITAL POWIATOWY SWZ dostawa leków

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publiczego

RODO – leki

Załącznik nr 1 do SWZ- oferta-LEKI

zalacznik 3-leki

załącznik nr 5-leki

załącznik nr 6 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej

załącznik nr 7 – Oświadczenie-RODO-leki

pakiet 1 żywienie dojelitowe

pakiet 2 heparyny drobnocząsteczkowe

pakiet 3 leki rózne 1

pakiet 4 leki rózne 2

pakiet 5 leki rózne 3

Pakiet 6 Insuliny

Pakiet 7 antybiotyki

Pakiet 8 leki narkotyczne

pakiet 9 płyny infuzyjne

pakiet 10 preparaty z oktenidyną

PAKIET Nr 11 – MAJTKI CHŁONNE, SPODNIE DŁUGIE DO KOLONOSKOPII,MAJTKI MOCUJĄCE,KOMPRESY GAZOWE – gotowy

Pakiet nr 12 – Materiały jałowe

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 10/21 na dostawę materiałów operacyjnych.

Pyrzyce, dnia 28.09.2021 r.

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 10/21 na dostawę materiałów operacyjnych.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

 1. Skamex Sp z o.o. Sp.J. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.

  Kwota netto wybranej oferty wynosi: 336.845,00 zł

  Kwota brutto wybranej oferty wynosi: 364.617,60 zł

  Termin dostawy – 1 dzień.

Strona 4 z 14212345678910...203040...Ostatnie »