Przetargi

Strona 5 z 17412345678910...203040...Ostatnie »

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu podstawowego nr 14/22 Dostawa artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 01.09.2022 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu podstawowego nr 14/22 Dostawa artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Wykonawca

Cena

1.

PPH Polaris

Małgorzata Gruszczyńska

ul. Żołnierska 20A

62-800 Kalisz

PAKIET NR 2

Kwota netto – 14.208,00 zł

Kwota brutto – 14.208,00 zł

PAKIET NR 3

Kwota netto – 86,40 zł

Kwota brutto – 106,27 zł

PAKIET NR 4

Kwota netto – 35.444,40 zł

Kwota brutto – 36.398,54 zł

PAKIET NR 5

Kwota netto – 36.165,00 zł

Kwota brutto – 37.379,90 zł

Termin załatwienia reklamacji- w tym samym dniu roboczym

2.

ZORIN

Adrian Beton

ul. marsz. Józefa Piłsudzkiego 7/33

95-200 Pabianice

PAKIET NR 4

Kwota netto – 84.144,00 zł

Kwota brutto – 85.728,00 zł

PAKIET NR 3

Kwota netto – 168,00 zł

Kwota brutto – 206,64 zł

Termin załatwienia reklamacji – 1 dzień

3.

POLAJS Sp. z o.o. Sp.K.

ul. I Brygady Legionów 18c

72-100 Goleniów

PAKIET NR 1

Kwota netto – 12.096,00 zł

Kwota brutto – 12.096,00 zł

Termin załatwienia reklamacji – w tym samym dniu roboczym

01.09.2022 r.

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

Dotyczy: Postępowania przetargowego nr 14/22 na dostawę artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 01.09.2022 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania przetargowego nr 14/22 na dostawę artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 98.876,40 zł(brutto).

Pakiet nr 1 – 12.528,00 zł

pakiet nr 2 – 11.088,00 zł

Pakiet nr 3 – 124,08 zł

Pakiet nr 4 – 28.650,84 zł

Pakiet nr 5 – 46.485,48 zł

01.09.2022 r. ……………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

 

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 10/22 na ,,Zakup wyposażenia do pracowni rehabilitacji pacjentów po przebytym Covid-19″.

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym nr 13/22 na serwisowanie oraz naprawę sprzętu medycznego.

Pyrzyce, dnia 29.08.2022 r.

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym nr 13/22 na serwisowanie oraz naprawę sprzętu medycznego.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

  1. Pytanie nr 1 – w nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi, zwracam się z prośbą o udzielenie odp pytanie:
    Czy Zamawiający będzie wymagał aby osoby oddelegowane do realizacji zamówienia były przeszkolone przez producenta aparatu? Wyjaśniamy, że wszystkie Aparaty RTG emitują promieniowanie jonizujące, które jest niebezpieczne dla pacjenta i operatora, a w szczególności aparaty śródzabiegowe RTG gdzie operator w trakcie zabiegu jest stale narażony na działanie promieniowania jonizującego. Dlatego zgodnie z zaleceniami producenta oraz wymaganiami Ustawy o Wyrobach Medycznych wskazane jest aby Wykonawca dysponował osobami przeszkolonymi przez producenta danego aparatu.
    Jednocześnie wskazujemy iż kwestia osób dedykowanych do realizacji zamówienia istotnego z punktu widzenia bezpieczeństwa i zdrowia publicznego zamówienia jest kwestią kluczową, dlatego też wnosimy o rozważenie zmodyfikowania warunków udziału w postępowaniu poprzez nałożenie na wykonawców obowiązku posiadania certyfikatów odbytych przez inżynierów szkoleń organizowanych przez producenta.

Odpowiedź- zgodnie z zapisami SWZ.

Strona 5 z 17412345678910...203040...Ostatnie »