Przetargi

Strona 5 z 20512345678910...203040...Ostatnie »

Dotyczy: przetarg w trybie przetargu nieograniczonego nr 3/2023 na dostawę implantów, elektrod, osprzęt do diatermii, siatki przepuklinowe..

Pyrzyce, dnia 24.03.2023 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: przetarg w trybie przetargu nieograniczonego nr 3/2023 na dostawę implantów, elektrod, osprzęt do diatermii, siatki przepuklinowe..

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1,2,3,4,5,6 złożoną przez wykonawcę :

Numer oferty

Wykonawca*

Kryterium 1

Cena

Wartość z oferty

Kryterium 1

Cena oferty –

waga 60 %

przyznana punktacja

Kryterium 2

Termin dostawy

Kryterium 2

Termin dostawy–

waga 40%

przyznana punktacja

Łączna punktacja

1

Smith&Nephew Sp. z o.o.

ul. Osmańska 12

02-823 Warszawa

PAKIET NR 4

Kwota netto – 128.915,00 zł

Kwota brutto – 130.228,20 zł

60 pkt

2 dni

10 pkt

70 pkt

2

Linvatec Polska Sp. z o.o.

ul. Jutrzenki 118

02-230 Warszawa

PAKIET NR 5

Kwota netto – 61.950,00 zł

Kwota brutto – 66.906,00 zł

60 pkt

3 dni

8 pkt

68 pkt

3

Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o.

ul. Iłżecka 24

02-135 Warszawa

PAKIET NR 2

Kwota netto – 659.861,00 zł

Kwota brutto – 712.649,88 zł

60 pkt

1 dzień

40 pkt

100 pkt

4

Medtronic Poland Sp. z o.o.

ul. Polna 11

00-633 Warszawa

PAKIET NR 7

Kwota netto – 34.800,00 zł

Kwota brutto – 37.584,00 zł

60 pkt

2 dni

10 pkt

70 pkt

5

EMED Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Ryżowa 69A

05-816 Opacz Kolonia

PAKIET NR 6

Kwota netto – 39.712,00 zł

Kwota brutto – 42.888,96 zł

60 pkt

1 dzień

40 pkt

100 pkt

6

Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 50

02-672 Warszawa

PAKIET NR 1

Kwota netto – 1.074.500,00 zł

Kwota brutto – 1.160.460,00 zł

60 pkt

1 dzień

40 pkt

100 pkt

Informacja o ofertach odrzuconych:

Zamawiający informuje o odrzuceniu ofert złożonych przez następujących wykonawców:

  1. ………………………NIE DOTYCZY………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (nazwa wykonawcy)

Uzasadnienie prawne: ……………………………………………………………………………………… (odpowiednia podstawa odrzucenia z art. 226 ust. 1 ustawy Pzp),

Uzasadnienie faktyczne: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… (opis stanu faktycznego).


24.03.2023 r.………………………………………………………………………………………

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

Dotyczy: przetarg w trybie przetargu nieograniczonego nr 4/2023 na zakup aparatury diagnostycznej i modernizacja pomieszczeń w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.

 

Pyrzyce, dnia 20.03.2022 r.

Zamawiający:

Powiat Pyrzycki

ul. Lipiańska 4

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: przetarg w trybie przetargu nieograniczonego nr 4/2023 na zakup aparatury diagnostycznej i modernizacja pomieszczeń w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1,2,3,4 złożoną przez wykonawcę:

Numer oferty

Wykonawca*

Kryterium 1

Cena/koszt

Wartość z oferty

Kryterium 1

Cena oferty –

waga 60 %

przyznana punktacja

Kryterium 2

Parametry techniczne

Kryterium 2

waga 40%

przyznana punktacja

Łączna punktacja

1

Dräger Polska Sp. z o.o.

ul. Posag 7 Panien 1

02-495 Warszawa

Pakiet nr 5

Kwota netto – 30.900,00 zł

Kwota brutto – 33.372,00 zł

60 pkt

40

40 pkt

100 pkt

2

MIRO Sp. z o.o.

ul. Mińska 25B lok. U1

03-808 Warszawa

Pakiet nr 3

Kwota netto – 157.407,41 zł

Kwota brutto – 170.000,00 zł

Pakiet nr 4

Kwota netto – 259.259,26 zł

Kwota brutto – 280.000,00 zł

60 pkt

60 pkt

40

40

40 pkt

40 pkt

100 pkt

100 pkt

3

Partner4Medicine Sp. z o.o.

Aleje Zygmunta Krasińskiego 20A

64-100 Leszcno

Pakiet nr 2

Kwota netto – 253.700,00 zł

Kwota brutto – 273.996,00 zł

60 pkt

40

40 pkt

100 pkt

4

Alteris SA

ul. Ceglana 35

40-514 Katowice

Pakiet nr 1

Kwota netto – 3.713.000,00

Kwota brutto – 4.235.940,00 zł

60 pkt

40

40 pkt

100 pkt

Informacja o ofertach odrzuconych:

Zamawiający informuje o odrzuceniu ofert złożonych przez następujących wykonawców:

  1. NIE DOTYCZY………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (nazwa wykonawcy)

Uzasadnienie prawne: ……………………………………………………………………………………… (odpowiednia podstawa odrzucenia z art. 226 ust. 1 ustawy Pzp),

Uzasadnienie faktyczne: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… (opis stanu faktycznego).

 

20.03.2023 r. ……………………………………………………………………………………………

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr 3/2023 na Dostawa implantów, elektrod, osprzęt do diatermii, siatki przepuklinowe.

Pyrzyce, dnia 09.03.2023 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr 3/2023 na Dostawa implantów, elektrod, osprzęt do diatermii, siatki przepuklinowe.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Wykonawca

Cena

1.

Smith&Nephew Sp. z o.o.

ul. Osmańska 12

02-823 Warszawa

PAKIET NR 4

Kwota netto – 128.915,00 zł

Kwota brutto – 130.228,20 zł

Termin dostawy – 2 dni

2.

Linvatec Polska Sp. z o.o.

ul. Jutrzenki 118

02-230 Warszawa

PAKIET nr 5

Kwota netto – 61.950,00 zł

Kwota brutto – 66.906,00 zł

Termin dostawy – 3 dni

3.

Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o.

ul. Iłżecka 24

02-135 Warszawa

PAKIET nr 2

Kwota netto – 659.861,00 zł

Kwota brutto – 712.649,88 zł

Termin dostawy – 1 dzień

4

Medtronic Poland Sp. z o.o.

ul. Polna 11

00-633 Warszawa

PAKIET NR 7

Kwota netto – 34.800,00 zł

Kwota brutto – 37.584,00 zł

Termin dostawy – 2 dni

5

EMED Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Ryżowa 69A

05-816 Opacz Kolonia

PAKIET NR 6

Kwota netto – 39.712,00 zł

Kwota brutto – 42.888,96 zł

Termin dostawy – 1 dzień

6

Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 50

02-672 Warszawa

PAKIET NR 1

Kwota netto – 1.074.500,00 zł

Kwota brutto – 1.160.460,00 zł

Termin dostawy – 1 dzień

09.03.2023 r.

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym nr 3/2023 na „Dostawa implantów, elektrod, osprzęt do diatermii, siatki przepuklinowe”.

Pyrzyce, dnia 09.03.2023 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym nr 3/2023 na „Dostawa implantów, elektrod, osprzęt do diatermii, siatki przepuklinowe”.

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 2.558.622,60 zł (brutto).

Pakiet nr 1 – 1.334.178,00 zł

Pakiet nr 2 – 693.687,24 zł

Pakiet nr 3 – 216.669,60 zł

Pakiet nr 4 – 151.977,60 zł

Pakiet nr 5 – 66.474,00 zł

Pakiet nr 6 – 58.052,16 zł

Pakiet nr 7 – 37.584,00 zł

09.03.2023 r…………………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

 

Strona 5 z 20512345678910...203040...Ostatnie »