Przetargi

Dotyczy: postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr 4/2023 na zakup aparatury diagnostycznej i modernizacja pomieszczeń w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 22.02.2023 r.

Dotyczy: postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr 4/2023 na zakup aparatury diagnostycznej i modernizacja pomieszczeń w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

 

pakiet_nr_5___monitor_z_analizatorem_parametrów_parametry_techniczne

Punkt 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor o konstrukcji modułowej?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.

 

Punkt 38

Czy Zamawiający przyzna 10 punktów za funkcję „Standby” bez możliwości wyświetlania na ekranie dużego zegara pokazującego aktualny czas?

Odpowiedź- TAK.

 

Punkt 26

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor z możliwością pomiaru CO2 tylko w strumieniu bocznym dla pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.

 

Punkt 10

Czy Zamawiający może określić z jakiego respiratora mają być wyświetlane dane na ekranie zaoferowanego kardiomonitora?

Odpowiedź- Do aparatu do znieczulenia ALYS 2000.

 

Punkt 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor z możliwością wygodnego sterowania kardiomonitorem za pomocą minimum ekranu dotykowego i przycisków funkcyjnych w języku polskim?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.

 

Punkt 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor o konstrukcji kompaktowo-modułowej?

Odpowiedź- Dopuszcza.

 

Punkt 19

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor wyposażony w pomiar SpO2 algorytmem natywnym producenta z możliwością stosowania czujników z oferty firmy Nellcor?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.

 

Punkt 28

Czy Zamawiający będzie wymagał wyposażenia zaoferowanego kardiomonitora w pomiar rzutu serca metodą termodylucji?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.

 

Punkt 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor wyposażony w możliwość wyświetlania minimum siedmiu krzywych dynamicznych na ekranie?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.

 

Punkt 22

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor wyposażony w możliwość jednoczesnego pomiaru minimum dwóch ciśnień inwazyjnych?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.

 

Punkt 18

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor wyposażony w możliwość monitorowania arytmii z rozpoznawaniem przynajmniej 12 różnych arytmii?

Odpowiedź- NIE.

 

Punkt 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor niewyposażony w możliwość wyświetlania danych z respiratora: wartości liczbowych, krzywych dynamicznych i pętli oddechowych, łącznie z sygnalizacją alarmów?

Odpowiedź- NIE.

 

Punkt 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor wyposażony w możliwość zapisu trendów z minimum 168 godzin z rozdzielczością minimalną 5 sekund?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.

 

Punkt 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor wyposażony w akumulator dostępny do wymiany przez użytkownika, pozwalający na nieprzerwaną pracę urządzenia do 5 godzin pracy?

Odpowiedź – min. 5 godzin.

 

Pakiet nr 5 – Monitor z analizatorem parametrów

Pytanie nr 1 – pkt 3

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w zintegrowany uchwyt do przenoszenia, ale bez możliwości zawieszenia na ramie łóżka? Zgodnie z punktem 13 Wymagań Ogólnych monitor ma być zamocowany na stałe na stanowisku OIT więc możliwość zawieszenia na ramie łóżka nie ma znaczenia użytkowego.

Odpowiedź- TAK.

Pytanie nr 2 – pkt 10

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez wyświetlania danych z respiratorów? Każdy respirator ma wbudowany własny, duży i czytelny ekran, zazwyczaj dotykowy do obsługi i wyświetlania danych z respiratora. Ich powielanie na kardiomonitorze z ekranem 12’’ znacząco ograniczy widoczność mierzonych przez monitor parametrów. Dodatkowo podłączenie monitora do respiratora i odwrotnie wymaga zakupu dodatkowych elementów/modułów/kabli itd. a poza tym ogranicza możliwość użycia monitorów i respiratorów od różnych producentów.

Odpowiedź- Dopuszcza.

Pytanie nr 3 – pkt 12

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez wbudowanej drukarki termicznej, ale z możliwością rozbudowy o drukarkę termiczną oraz obsługujący zewnętrzne drukarki biurowe A4 oraz wyposażony w pojemną pamięć danych pacjenta – 240h trendów wszystkich mierzonych parametrów, 48h krzywych dynamicznych, 1200 wyników pomiarów NIBP, 500 zdarzeń alarmowych z możliwością wydruku na dowolnej drukarce, również USB?

Odpowiedź – Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 4 – pkt 19

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w natywny algorytm pomiaru saturacji z zakresem pomiaru od 25 do 300 /min i dokładnością pomiaru lepszą niż Nellcor (+/- 2bpm vs +/-3bpm) oraz z redukcją artefaktów ruchowych i alarmem desaturacji z możliwością stosowania dedykowanych czujników (napalcowych, klipsowych, sylikonowych, na ucho itd.) za pomocą kabla łączącego?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 5 – pkt 26

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w jednoczesny pomiar dwóch ciśnień inwazyjnych z możliwość przypisania do poszczególnych torów pomiarowych inwazyjnego pomiaru ciśnienia nazw powiązanych z miejscem pomiaru, w tym ciśnienia tętniczego, ciśnienia w tętnicy płucnej, ośrodkowego ciśnienia żylnego i ciśnienia śródczaszkowego? Jest to optymalne i najczęściej używane rozwiązanie, jeśli chodzi o pomiar ciśnienia inwazyjnego na OIT (zgodnie z punktem 13 Wymagań Ogólnych).

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.

 

 

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym nr 5/2023 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Pyrzyce, dnia 20.02.2023 r.

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym nr 5/2023 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

 1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w poz. nr 1 dopuści preparat o ph 7,5 +/- 0,75, Spektrum i czas działania: B, F (C. albicans, A. brasiliensis), Prątki (M. avium, M. terrae), V (osłonkowe, Adeno, Noro, Polio). Higieniczna dezynfekcja rąk wg EN 1500 3 ml w czasie 30 sek., chirurgiczna dezynfekcja rąk według EN 12791 2 x 3 ml w czasie 120 sek. + przedłużone działanie do 3 godz. Skład: 80 g etanol, 8 g propan-2-ol. Opakowanie 500ml?

  Odpowiedź – zgodnie z zapisami SWZ.

  2. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w poz. nr 2 dopuści preparat o ph 7,5 +/- 0,75, Spektrum i czas działania: B, F (C. albicans, A. brasiliensis), Prątki (M. avium, M. terrae), V (osłonkowe, Adeno, Noro, Polio). Higieniczna dezynfekcja rąk wg EN 1500 3 ml w czasie 30 sek., chirurgiczna dezynfekcja rąk według EN 12791 2 x 3 ml w czasie 120 sek. + przedłużone działanie do 3 godz. Skład: 80 g etanol, 8 g propan-2-ol. Opakowanie 500ml?

  Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.

  3. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w poz. nr 9 dopuści preparat o spektrum i czas działania: B (w tym MRSA) EN 13727 – 15 s., F (C. albicans, A. brasiliensis) EN 13624 – 30 s., V (Vaccina, HIV, HBV, HCV, SARS-CoV-2) EN 14476 – 30 s., Wirus Noro EN 14476 – 15 s., Spory B. subtilis EN 13704 – 10 min., C. difficile, robotyp R027 EN 17126 – 15 min., preparat przebadany zgodnie z normą EN 16615 – 30 s. Opakowanie 1L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

  Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.

  4. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w poz. nr 10 dopuści chusteczki o spektrum i czasie działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, SARS-Cov-2, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) w 5 min. Skład: amina, czwartorzędowy związek amonowy?

  Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.

  5. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w poz. nr 11 dopuści gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70%. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, SARS-Cov-2, Ebola, BVDV), Rota, Noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty?

  Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ

  6. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w poz. nr 11 dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak unity, łóżka, fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna. Skład: N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3–diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-, propanian(sól), chlorek didecylodimetyloamonu. Spektrum i czas działania: B (MRSA, P. aeruginosa), F (C. albicans), Tbc (M. terrae i M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy, Ebola, SARS-Cov-2), Adeno – 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min., B (w tym MRSA), F (C. albicans) – 0,25% w 15 min. w warunkach czystych, Rota 1% w 15 min., Noro 4% w 15min. Opakowanie 5L, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 3/2023 ogłoszonego przez Szpital Powiatowy w Pyrzycach na dostawę: „implantów, elektrod, osprzęt do diatermii, siatki przepuklinowe”.

Pyrzyce, dnia 20.02.2023 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 3/2023 ogłoszonego przez Szpital Powiatowy w Pyrzycach na dostawę: „implantów, elektrod, osprzęt do diatermii, siatki przepuklinowe”.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

 1. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie przez Wykonawcę faktur w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF zgodnie z przepisami z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym?

Odpowiedź- TAK.

Tym samym prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający akceptuje, że Wykonawca będzie przekazywał faktury VAT jedynie za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym bez konieczności dostarczania faktur wraz z dostawą?

Odpowiedź- TAK.

Powyższy postulat jest zgodny z art. 4 ust. 1 wspomnianej powyżej ustawy, na jego podstawie Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy.

 1. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 6 Załącznika do SWZ pt. „Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego” poprzez dodanie ust. 5 o treści:

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości netto umowy.”

Zgodnie z art. 436 pkt 3) PZP umowa zawiera postanowienia określające w szczególności łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony.

Odpowiedź- TAK.

 1. Zgodnie z art. 439 ust. 1 PZP umowa, której przedmiotem są dostawy, zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, powinna zawierać postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

Załącznika do SWZ pt. „Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego”, który stanowi projekt umowy nie zawiera postanowienia określającego zasady wprowadzania takich zmian, co stanowi naruszenie przepisów PZP.

Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę, by w § 9 Załącznika do SWZ pt. „Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego” dodać ust. 3 o następującym brzmieniu:

3. Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na następujących zasadach:

 1. zmiany wynagrodzenia mogą polegać na podwyższeniu lub obniżeniu cen umownych w oparciu o półroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego („waloryzacja”);

Odpowiedź- TAK.

 1. zmiany mogą być wprowadzone na wniosek Strony, w drodze aneksu, nie wcześniej niż po upływie pół roku od dnia zawarcia umowy;

Odpowiedź- TAK.

 1. każda ze Stron będzie uprawniona do żądania zmiany wynagrodzenia w przypadku, gdy wskaźnik wskazany w pkt. a) za półrocze poprzedzające dzień złożenia wniosku jest wyższy o 5 % od górnej granicy lub niższy o 5 % od dolnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego, o którym mowa w założeniach polityki pieniężnej na rok, w którym została zawarta umowa (przy pierwszej waloryzacji) lub (przy kolejnych waloryzacjach) na rok, w którym nastąpiła ostatnia waloryzacja;

Odpowiedź- NIE.

 1. w celu dokonania zmiany wynagrodzenia na podstawie niniejszego ustępu Strony przystąpią do negocjacji na podstawie pisemnego wniosku jednej ze Stron, składanego nie częściej niż za okresy półroczne;

Odpowiedź- TAK.

 1. każdorazowe podwyższenie cen umownych na podstawie niniejszego ustępu nie może przekroczyć łącznej wartości wskaźnika GUS, o którym mowa w pkt. a), za okresy półroczne poprzedzające dzień złożenia wniosku, a przypadku kolejnych wniosków – za okresy półroczne poprzedzające dzień złożenia wniosku, a nie objęte poprzednim wnioskiem, o ile wniosek ten został uwzględniony;

Odpowiedź- TAK.

 1. suma zmian wynagrodzenia Wykonawcy wprowadzonych w trakcie obowiązywania umowy na podstawie niniejszego ustępu nie może przekroczyć 20 % wysokości wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego na dzień zawarcia umowy.”

Odpowiedź- TAK.

 1. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 9 Załącznika do SWZ pt. „Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego” poprzez dodanie ust. 4 o treści:

4. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego w trakcie realizacji umowy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny brutto towaru.

Powyższy postulat zgody jest z art. 436 pkt 4) ppkt b) tiret pierwszy PZP, zgodnie z którym umowa zawierana na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia określające zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Odpowiedź- NIE.


Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 5/2023 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Pyrzyce, dnia 17.02.2023 r.

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 5/2023 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

 1. Pytanie – Pozycja nr 11 – czy zamawiający dopuści do oceny preparat o łącznym stężeniu alkoholu 60%, spełniający pozostałe zapisy SWZ?

Odpowiedź- TAK.