Rejestracja on-line

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 10/2019 na serwisowanie, naprawa sprzętu medycznego oraz wykonywanie testów specjalistycznych aparatów RTG.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – pakiet nr 2- myjnie endoskopowe- zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 2 pozycji 4-myjnia automatyczna mini ETD – 2 GA 06421645, pozycji 5 – myjnia autoamtyczna mini ETD – 2 GA 16926529 do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź – NIE.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Serwisowanie, naprawa sprzętu medycznego oraz wykonywanie testów specjalistycznych aparatów RTG”. Nr postępowania : 10/2019.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1. Dotyczy: Pakiet nr 1:
Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 1 następujące urządzenia: defibrylatory, pompy infuzyjne, kardiomonitory oraz respiratory i utworzy dla nich nowe odrębne pakiety (z odrębnym pakietem dla kardiomonitora EMTEL FX 3000). Wydzielenie umożliwi Wykonawcy, który jest wyspecjalizowany w obsłudze serwisowej ww. typu urządzeń przystąpienie do postępowania i zwiększy konkurencyjność.

Odpowiedź- NIE. Czytaj dalej

Dotyczy: postepowanie przetargowe nr 10/2019 na serwisowanie, naprawa sprzętu medycznego oraz wykonanie testów specjalistycznych aparatów RTG.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – czy zamawiający zgodzi się na wydzielenie do osobnego pakietu aparatu Fabius GS Premium pakietu nr 4 oraz respiratora Savina z pakietu nr 1?

Odpowiedź- NIE.

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 9/2019 na dostawę artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

1. Pytanie – dotyczy pakiet nr 5 pozycja nr 4- zamawiający wymaga aby podać cenę za opakowanie 5 l, natomiast zapotrzebowanie roczne wyrażone jest w litrach, Czy zamawiające może zmienić zapotrzebowanie roczne na sztuki?

Odpowiedź – zamawiający w pakiecie nr 5 pozycja nr 4 (syrop owocowy bez pestkowy (5L) zmienia w pozycj nr 4 litry na sztuki.

2. Pytanie – dotyczy pakietu nr 1-zamawiający podaje zapotrzebowanie roczne jaj w sztukach, natomiast w kolumnie cena jednostkowa netto jest zapis- wytłaczanka 30 szt. Czy zamawiający wymaga ceny 1 sztuki, czy 1 wytłaczanki 30 sztuk.

Odpowiedź- Tak, wycena 1 sztuki. Dostarczane jaja muszą znajdować się w wytłaczankach po 30 sztuk.

3. Pytanie – w związku ze zblizającymi się dniami wolnymi 20-23.06.2019 r. proszę o zmianę terminu składania ofert ze względu na skrócony czas pracy firm kurierskich.

Odpowiedź – Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 27.06.2019 r., termin związania ofertą do dnia 26.07.2019 r., pozstałe zapisy bez zmian.