Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 7/2017 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyzszym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

1. Proszę o wyjasnienie, czy zamawiajacy wyrazi zgodę na dodanie w § 6 ust. 1 projektu umowy „ nie więcej jednak niż 10% wartości brutto zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem towarów”

Odpowiedź- NIE.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 8/2017 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje,, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – zadanie 4 – czy zamawiający mając na względzie zasady polskiego i europejskiego systemu zamówień publicznych, a w szczególności mając na uwadze fakt, iż udzielenie zamówienia publicznego winno być przygotowane i przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i zgodnie z zasadą równego traktowania wykonawców, jak również przez wzgląd na ekonomiczne gospodarowanie powierzonymi mu środkami publicznymi i zasadę zachowania wolnej konkurencji dopuści w pakiecie nr 4- kaniulę dożylną wykonaną z poliuretanu, wyposażona w uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do żył, igła z trójpłaszczyznowym ścięciem, przezroczysta komora kontrolna, elastyczne skrzydełka o gładkiej powierzchni po stronie przylegającej do skóry, gładka powierzchnia kaniuli, cienkościenny cewnik kaniuli posiadający 3 paski kontrastujące w promieniach RTG, atraumatyczna końcówka cewnika w kształcie stożka, filtr hydrofobowy, sterylna, nietoksyczna, apirogenna, pakowana pojedynczo, opakowanie jednostkowe umożliwiające aseptyczne wyjęcie kaniuli, kodowanie kolorystyczne zgodne z normą ISO, rozmiary:
– 22G – dł. 25mm, przepływ 42 ml/min,
– 20 G – dł. 32mm, przepływ 59ml/min,
– 18G – dł. 45mm, przepływ 95 ml/min,
– 17G – dł. 45 mm, przepływ 155 ml/min,
– 16G – dł. 45 mm, przepływ 225ml/min,
– 14G – dł. 45 mm, przepływ 290 ml/min.

Odpowiedź- NIE. Czytaj dalej

Dotyczy: postepowanie przetargowe nr 6/2017 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapoytania ze strony Wykonawców dotyczace ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

Pytanie 1 dot. pakietu nr 1, poz. 15
Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji chusteczki na bazie nadtlenku wodoru, działające na B, F, Tbc, V (Adeno) w czasie do 5 minut, Polio w czasie do 30 minut w opakowaniu 100 sztuk ? Wg wiedzy Oferenta wymagane przez Zamawiającego chusteczki wykazują działanie na wirus Polio w czasie 30 minut.

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 6/2017 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – dotyczay pakiet nr 1 pozycja nr 5 – czy zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w opakowaniu 5 l z przeliczeniem wymaganych ilości tj. 84 opakowania a´5l?

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza preparat w opakowaniu 5l w ilości 70 szt.