Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 14/2016 na dostawę materiałów do terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatu.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – czy zamawiający w pozycji 2 dopuści do postępowania produkt Cytrynian sodu13% (1000 ml roztworu zawiera: cytrynian sodu bezwodny 132,1g- cytrynian sodu jednowodny 10,36 g- woda do iniekcji wystarczająca na 1000 ml. Elektrolity (mmol/1): Na+1352- Citrate3-500, stosowany w połączeniu z hemodializą (HD) lub ciągłą terapią nerkozastępczą (CRRT) do prowadzenia plazmaferezy, aferezy LDL jako sterylny i wolny od pirogenów antykoagulant do systemu pozaustrojowego?

Odpowiedź- NIE.

2. Pytanie – czy zamawiający w pozycji 3 dopuści produkt Citra-HF-Pre stosowany w hemofiltracji w Pre-dylucji do wszystkich urządzeń CRRT zawierający w swoim składzie cytrynian sodu i elektrolity (Na 139,9; K 3,0; Mg 0,5; CI 104,0; Glukoza 5,0; Cytrynian sodu 13,3 mmol/I) w opakowaniu 5000 ml dostsosowany do róznych rodzajów połączeń (nakładka typu luer-lock, igła typu spike, igła)?

Odpowiedź- NIE.

3. Pytanie – czy zamawiający w pozycji nr 7 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy (Citra-XS Victoria), wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14 oraz długości 17 cm, 20 cm, 25 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitilonu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, Łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwa przylepna, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy)?

Odpowiedź- NIE.

4. Pytanie – czy zamawiający w przypadku pozytywnych odpowiedzi na powyższe pytania wydzieli pozycje nr I.2, I.3, I.6, I.7 do osobnego pakietu?

Odpowiedzi-NIE.

5 Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji I.6 do osobnego pakietu?

Odpowiedź- NIE.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 12/2016 na dostawę i zakup materiałów budowlanych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – dotyczy pozycji nr 71,72,73,74- prosimy o podanie informacji czy skrzydła drzwiowe zamawiane będą w kolorze białym, czy też w różnych kolorach?

Odpowiedź- skrzydła drzwiowe zamawiane będą w różnych kolorach.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 12/2016 na dostawę i zakup materiałów budowlanych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – dotyczy poz. nr 1- zamawiający oczekuje dostawy struganych belek drewnianych gr. 50mmx50mmx3500mm w ilości 1 m³, co daje 126 sztuk. Czy dostaw będzie jednorazowa, czy też zamawiający będzie zamawiać częściowo mniejsze partie towaru.

Odpowiedź- zamawiający będzie zamawiać częściowo mniejsze partie towaru wg potrzeb.

2. Pytanie – dotyczy poz. nr 2- czy dostawa będzie jednorazowa, czy też Zamawiający będzie zamawiać częściowo mniejsze partie towaru?

Odpowiedź- Zamawiający będzie zamawiać mniejsze partie towaru wg potrzeb.

3. Pytanie – dotyczy pozycji nr 76 i 77- Zamawiający oczekuje dostawy kompletu składającego się z konstrukcji metalowej i wypełnienia z płyt dźwiękochłonnych. Wobec powyższego konieczna jest zmiana jednostki miary ze szt na m².

Odpowiedź- komplet do montażu jednego kasetonu.

4. Pytanie – dotyczy pozycji nr 125,126,127- prosimy o rozbicie tych pozycji na osobne dla trójników , muf, kolan, gdyż cena trójników jest kilkadziesiąt procent wyższa od cen muf czy kolan.

Odpowiedź- pozycja 125 i 127- trójnik 10, mufy 15, kolana 35, pozycja 126 – trójnik 5, mufy 5, kolana 20.

5. Pytanie – prosimy o skorygowanie jednostki miary dla zamawianej rury PEX- zamiast szt winno być metr.

Odpowiedź- mb.

6. Pytanie – dotyczy pozycji nr 151- prosimy o zmianę jednostki miary dla zamawianej rury harmonijkowej- zamiast 3 winno być sztuka.

Odpowiedź- szt.

7. Pytanie – dotyczy pozycji nr 152- prosimy o podanie długości zamawianych rur kanalizacyjnych z PCV.

Odpowiedź- rura 110, długość 2m.

8. Pytanie – dotyczy pozycji nr 160- prosimy o skorygowanie jednostki miary dla zamawianej rury stalowej – zamiast szt winno być metr, chyba że zamawiający oczekuje dostawy sztang 6 lub 7 metrowych.

Odpowiedź – metr.

9. Pytanie – dotyczy pozycji nr 167- prosimy o skorygowanie jednostki miary dla zamawianych syfonów umywalkowych zamiast m winno być sztuka lub komplet.

Odpowiedź- szt.

10. pytanie – dotyczy pozycji nr 255- prosimy o skorygowanie i potwierdzenie ilości zamawianych wyłączników nadprądowych 10A. Czy zamawiający oczekuje dostawy 3 sztuk czy 3 opakowań po 100 sztuk czyli 300 sztuk.

Odpowiedź- 3 sztuk.

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 12/2016 na dostawę i zakup materiałów budowlanych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – czy dokumenty wymienione w rozdz. 7 pkt 5 dotyczą także Sp. z o.o.?

Odpowiedź- TAK.