Pytania i odpowiedzi

Dotyczy postępowania nr sp.10/2016 na dostawę leków dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Szpital powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1 (dotyczy pakietu nr 3 poz. 13)
Czy Zamawiający dopuści równoważne paski do glukometrów wraz z bezpłatnym użyczeniem Zamawiającemu niezbędnej ilości kompatybilnych glukometrów na czas trwania umowy, które są wykorzystywane w kilkudziesięciu szpitalach publicznych w Polsce, w tym również w szpitalach klinicznych, objęte refundacją Ministerstwa Zdrowia i które posiadają następujące parametry:
– spełniający warunki dokładności określone normą ISO 15197:2013
– oznaczanie poziomu glukozy metodą biosensoryczną
– automatyczne włączanie i wyłączanie
– zasysanie próbki krwi przez kapilarę umiejscowioną na szczycie paska testowego
– brak konieczności kodowania glukometru
– automatyczny system usuwania zużytych pasków z glukometru
– zasilanie jedną ogólnodostępną baterią litową 3V typu CR2032
– zakres pomiarowy 10-600 mg/dl
– jednostki pomiarowe do wyboru mg/dL i mmol/L
– wielkość próbki krwi 0,5 mikrolitra
– czas pomiaru 5 sekund
– pamięć wewnętrzna pomiarów – 500
– opakowania i instrukcje w języku polskim
– metoda pomiaru biosensoryczna
– zastosowany enzym GOD
– alternatywne miejsca nakłucia – dłoń, przedramię, ramię, łydka, udo
– temperatura wykonania pomiaru 10-40°C
– zakres hematokrytu 20-60%
– kalibracja do osocza krwi
– pomiar z krwi kapilarnej
– brak kontaktu krwi z glukometrem
opakowania pasków po 50 szt., stabilne 3 miesiące po otwarciu opakowania

Odpowiedź- Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 (dotyczy pakietu nr 3 poz. 13)
Czy Zamawiający dopuści równoważne paski do glukometrów wraz z bezpłatnym użyczeniem Zamawiającemu niezbędnej ilości kompatybilnych glukometrów na czas trwania umowy, które są wykorzystywane w kilkudziesięciu szpitalach publicznych w Polsce, w tym również w szpitalach klinicznych, objęte refundacją Ministerstwa Zdrowia i które posiadają następujące parametry:
1. aplikacja próbki pomiarowej na zasadzie kapilarnej z obszarem chłonnym paska testowego umieszczonym od czoła paska
2. brak konieczności kodowania (kalibrowania) glukometru
3. bezkontaktowy i automatyczny wyrzut paska po pomiarze
4. automatyczne włączenie się glukometru po wsunięciu paska testowego
5. zasilanie z ogólnodostępnych wymienialnych i tanich baterii litowych 3V typu CR2032
6. spełniający warunki dokładności określone normą ISO 15197:2013
7. zakres pomiarowy 20-600 mg/dl
8. jednostki pomiarowe do wyboru mg/dL lub mmol/L
9. wielkość próbki krwi 1,0 mikrolitr
10. czas pomiaru 5 sekund
11. ilość pomiarów na jednej baterii – minimum 1000
12. pamięć wewnętrzna pomiarów – 512 wyników
13. wszystkie opakowania i instrukcje do glukometru i pasków w języku polskim
14. metoda pomiaru biosensoryczna
15. zastosowany enzym – oksydaza glukozowa (GOD)
16. możliwość alternatywnego miejsca nakłucia (dłoń)
17. temperatura przechowywania pasków 2 – 30°C
18. temperatura wykonania pomiaru 10 – 40°C
19. zakres hematokrytu 30 – 55%
20. kalibracja do osocza krwi
21. pomiar z krwi kapilarnej
22. brak kontaktu krwi z glukometrem
23. opakowania pasków po 50 szt., stabilne 3 miesiące po otwarciu opakowania
24. trwałość roztworów kontrolnych po otwarciu opakowania – 3 miesiące

Odpowiedź-Zgodnie z SIWZ.
 
Pytanie 3 (dotyczy pakietu nr 3 poz. 13)
Jaką ilość glukometrów, których koszt będzie wliczony w cenę pasków należy użyczyć Zamawiającemu na czas trwania umowy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na jedno z dwóch powyższych pytań?

Pytanie 4 (dotyczy pakietu nr 3 poz. 13)
Czy Zamawiający zgodzi się wyodrębnić tę pozycję do osobnego pakietu?

Odpowiedź- NIE.

Znak sprawy : 10/2016 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę„ leków do apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

 1. Dotyczy: Pakiet 1 poz. 4,10,12; Pakiet 2 poz. 40; Pakiet 4 poz. 7; Pakiet 5 poz. 7: Pakiet 6 poz. 17 Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek tymczasowo nie jest produkowany a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go zastąpić czy należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku?

Odpowiedź- należy wycenić i podać ostatnią cenę oraz uwagę o jego braku.

 1. Dotyczy: Pakiet 2 poz. 15; Pakiet 6 poz. 24

Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go zastąpić czy należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku?

Odpowiedź- należy wycenić podając ostatnią cenę, podać informację o braku dostępności.

 1. Czy można wycenić leki w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez Zmawiającego, a ilość opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ?

Odpowiedź- TAK.

 1. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź- podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

 1. Czy Zamawiający w Pakiecie 2 poz. 48,49 dopuszcza preparat konfekcjonowany po 56 tabletek dojelitowych?

Odpowiedź- TAK.

 1. Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz.82 wyraża zgodę na wycenę preparatu równoważnego o nazwie międzynarodowej FORMOTEROLUM w dawce 12mcg x 60 kaps.?

Odpowiedź- TAK.

 1. Dotyczy Pakietu 2 poz. 17 proszę o doprecyzowanie czy należy wycenić Etanol w stężeniu 96% czy 70%, ponieważ tylko taki jest dostępny.

Odpowiedź- w stężeniu 96%.

 1. Czy w Pakiecie 2 poz. 62 zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w opakowaniu po 28 tabl.?

Odpowiedź- TAK.

 1. Czy w pakiecie 2 poz. 69 Zamawiający dopuszczę preparat równoważny o tożsamej nawie międzynarodowej BUDESONIDUM zawiesina do nebulizacji w dawce 0,25mg/ml, 2ml x 20amp?

Odpowiedź- TAK.

 1. Czy Zamawiający w Pakiecie 2 poz. 55 dopuszcza wycenę preparatu w opakowaniu zawierającym 15g? Jeśli tak proszę o podanie w jaki sposób należy przeliczyć ilość opakowań?

Odpowiedź- TAK -ilość opakowań zaokrąglona w górę (40 op.)

 1. Dotyczy Pakietu 2 poz.70. Proszę o podanie dawki preparatu ponieważ wymieniony w SIWZ preparat występuje w dwóch dawkach ( 0,1% oraz 0,2%)w tej samej pojemności 2,5ml.

Odpowiedź- 0,1 %

 1. Dotyczy Pakietu 1 poz. 2. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu Cerutin po 125 tabl.?

Odpowiedź- TAK.

 1. Dotyczy Pakietu 4 poz. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu równoważnego pakowanego po 20 tabl.?

Odpowiedź- TAK.

 1. Dotyczy Pakietu 2 poz. 64. Preparat Solu Medrol występuje w postaci fiolek, czy Zamawiający zgadza się na produkt w postaci fiolki?

Odpowiedź- TAK.

 1. Dotyczy Pakietu 2 poz. 78. Prosimy o doprecyzowanie dawki, ponieważ wskazany w SIWZ preparat nie występuje w dawce 20mcg.

Odpowiedź- 0,25 mg/daw.

 1. Dotyczy pakietu poz. 10. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę leku w postaci kapsułek po 64 szt. w opakowaniu?

Odpowiedź- TAK.

 1. Czy Zamawiający w Pakiecie 2 poz. 54 dopuszcza wycenę gazików w rozmiarze 35mm x 60mm?

Odpowiedź- TAK.

 1. . Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniący się postacią przy zachowaniu tej samej drogi podania np. wymagana w SIWZ tabletka a równoważnik ma postać drażetki, kapsułki, tabletki powlekanej, oraz ampułkę za fiolkę, fiolkę za ampułko-strzykawkę i odwrotnie?

Odpowiedx- TAK.

 1. Czy zamawiający dopuśc

– pakiet nr 2 pozycja nr 7 lek pakowany x 10 fiolek w ilości 100 opakowań?

Odpowiedź- TAK.

 • pakiet nr 2 pozycja 17 ethanolum 70 % (brak na rynku 60%)?

Odpowiedź- erhanolum 96%

 • pakiet nr 2 pozycja 27,37,61 lek w postaci tabletek powlekantch?

Odpowiedź- TAK.

 • pakiet nr 2 pozycja 36 lek pakowany po 50 szt w ilości 18 opakowań?

Odpowiedź- TAK.

 • pakiet nr 2 pozycja 55 preparat w opakowaniu 15 g ilość 40 opakowań?

Odpowiedź- TAK.

 • pakiet nr 2 pozycja 63 lek pakowany po 10 sztuk w ilości 80 opakowań?

Odpowiedź- TAK.

 • pakiet nr 2 pozycja 71 lek pakowany po 40 sztuk w ilości 60 opakowań?

Odpowiedź- TAK.

 • pakiet nr 2 pozycja 72 syrop o pojemności 120 ml?

Odpowiedź- TAK.

 • pakiet nr 2 pozycja 78 lek w dawce 25 mcg/dawkę?

Odpowiedź- TAK.

 • pakiet nr 2 pozycja nr 80 lek pakowany po 20 sztuk w ilości 50 opakowań?

Odpowiedź- TAK.

 • pakiet nr 3 pozycja 10 lek w postaci tabletek powlekanych?

Odpowiedź- TAK.

 • pakiet nr 4 pozycja 16 lek w postaci tabletek rozpuszczalnych?

Odpowiedź- TAK.

 • pakiet nr 4 pozycja 17 lek w postaci tabletek rozpuszczlanych?

Odpowiedź- TAK.

 • pakiet nr 4 pozycja 18 lek w postaci tabletek powlekanych?

Odpowiedź- TAK.

 • pakiet nr 4 pozycja 19 lek w postaci kapsułek?

Odpowiedź- TAK.

 • pakiet nr 4 pozycja 20 lek w postaci tabletek powlekanych?

Odpowiedz- TAK.

 • pakiet nr 5 pozycja 11 lek w postaci kapsułek?

Odpowiedź- TAK.

 • pakiet nr 5 pozycja 12,13,14 lek w postaci tabletek powlekanych?

Odpowiedź- TAK.

 1. Bardzo proszę o podanie informacji jak należy postąpić w przypadku braku lub zakończenia produkcji danego leku- czy należy go wycenić i podać stosowną informację pod pakietem?

Odpowiedź- należy wycenić.

 1. czy zamawiający dopuszcza złożenie oferty także w postaci pasków testowych do aktualnie posiadanych przez Zamawiającego, sprawnych glukometrów GlucoDr. Auto, charakteryzujących się opisanymi poniżej parametrami;

a) funkcja Auto-coding eliminująca kodowanie; b) automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru- realna możliwość uzupełnienia próbki przed pojawieniem się komunikatu; c) enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; d) kapilara samozasysająca krew-wielkość zasysanej próbki krwi 0,5 ul; e) czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s; f) dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej, znajdujące się poza obrębem glukometru, umożliwiające pobieranie krwi włośniczkowej z opuszek palców, a także krwi żylnej i tętniczej; g) paski wymagające sporadycznej kontroli za pomocą płynów kontrolnych; h) możliwość wykorzystania jednostkowego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy (opakowanie jednostkowe zawiera 2 fiolki x 25 pasków); i) zalecany zakres hematokrytu 20-60% i zakres wyników liczbowych pomiaru 10-900mg/dl przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi normy ISO15197:2013 i najnowszymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w pełnym zakresie.

Odpowiedź- Nie ponieważ wyżej wymienione paski do glukometrów znajdują się już w istniejącym przetargu.

 

 1. Czy w pakiecie nr 2 poz. nr 69 (PULMICORT do inhalacji 0,25 mg/ml) zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?

 

Odpowiedź- TAK.

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę leków do apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach Znak sprawy: 10/2016

 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 6 pozycja 17 produktu leczniczego w opakowaniu KabiPac?

Odpowiedź- NIE.

 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 6 pozycja 24 preparatu Vamin 14%? Jest to produkt o stężeniu 8,5%, bez elektrolitów, dzięki czemu łatwo jest dostosować mieszaninę do potrzeb chorego. Ponadto preparat ten jest niskoosmolarny, dlatego można go podawać do żyły obwodowej. Produkt wymagany obecnie przez Zamawiającego został wycofany z produkcji.

Odpowiedź- NIE

 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 7 pozycja 1 diety Fresubin Original w opakowaniu EasyBag 500ml – dieta do żywienia dojelitowego normokaloryczna (1,0 kcal/ml),bezresztkowa, zawierająca białko mleka(kazeina i soja)(3,8g/100ml), tłuszcze (olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA)(3,4g/100ml), węglowodany (maltodekstryny) (13,8g/100ml) o osmolarności 220 mosmol/l?

Odpowiedź- NIE.

 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 7 pozycja 2 diety Fresubin Original w opakowaniu EasyBag 1000ml – dieta do żywienia dojelitowego normokaloryczna (1,0 kcal/ml),bezresztkowa, zawierająca białko mleka(kazeina i soja)(3,8g/100ml), tłuszcze (olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA)(3,4g/100ml), węglowodany (maltodekstryny) (13,8g/100ml) o osmolarności 220 mosmol/l?

Odpowiedź- NIE.

 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 7 pozycja 3 diety Survimed OPD w opakowaniu EasyBag 500ml – dieta do żywienia dojelitowego oligopeptydowa, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bezresztkowa(zawiera śladowe ilości celulozy), stosowana w zaburzeniach wchłaniania zawierająca białko (krótkołańcuchowe peptydy i wolne aminokwasy): hydrolizat serwatki(4,5g/100ml), tłuszcze (niska zawartość, 51% MCT): MCT, olej rzepakowy, olej szafra¬nowy, olej rybi (EPA, DHA)(2,8g/100ml), węglowodany: maltodekstryny, modyfikowana skrobia(14,3g/100ml), błonnik(śladowa zawartość): celuloza(0,08g/100ml) o osmolarności 300 mosmol/l?

Odpowiedź- NIE.

 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 7 pozycja 4 diety Survimed OPD w opakowaniu EasyBag 1000ml – dieta do żywienia dojelitowego oligopeptydowa, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bezresztkowa(zawiera śladowe ilości celulozy), stosowana w zaburzeniach wchłaniania zawierająca białko (krótkołańcuchowe peptydy i wolne aminokwasy): hydrolizat serwatki(4,5g/100ml), tłuszcze (niska zawartość, 51% MCT): MCT, olej rzepakowy, olej szafra¬nowy, olej rybi (EPA, DHA)(2,8g/100ml), węglowodany: maltodekstryny, modyfikowana skrobia(14,3g/100ml), błonnik(śladowa zawartość): celuloza(0,08g/100ml) o osmolarności 300 mosmol/l?

Odpowiedź- NIE.

 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 7 pozycja 5 diety Fresubin Protein Powder 300g – Suplement białka – białko serwatki w proszku(proszek rozpuszczalny), zawierająca 87g/100g białka, tłuszcze 1g/100g, nie zawierająca błonnika, wartość energetyczna 360kcal/100g?

Odpowiedź- NIE.

 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 7 pozycja 6 diety Dibenw opakowaniu EasyBag 1000ml – dieta do żywienia dojelitowego, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bogatoresztkowa, stosowana w cukrzycy zawierająca białko mleka(w tym kazeina)(4,65g/100ml) tłuszcze(wysoka zawartość tłuszczów, MUFA)(olej słonecznikowy, olej szafranowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA)(4,6g/100ml) o niskiej zawartości węglowodanów(skrobia, fruktoza) (9,25g/100ml) błonnik(wysoka zawartość)(dekstryny tapioki, celuloza mikrokrystaliczna) (1,5g/100ml)
  o osmolarności 345 mosmol/l?

Odpowiedź- NIE.

 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 7 pozycja 11 diety Diben 1,5 kcal HP w opakowaniu EasyBag 500ml – dieta wysokokaloryczna (1,5 kcal/ml), przeznaczona do żywienia dojelitowego przez zgłębnik, bogata w białko 7,5g/100ml (20 en%) oraz jednonienasycone kwasy tłuszczowe (MUFA 4,6/100ml). Zawiera błonnik (2,3 g/100 ml), MCT oraz EPA i DHA 0,23g/100ml pochodzące z oleju rybnego. Zmodyfikowana pod względem zawartości węglowodanów w celu lepszej kontroli poziomu glukozy we krwi. Nie zawiera glutenu, klinicznie wolna od laktozy, o niskiej zawartości sodu oraz cholesterolu.

Odpowiedź- NIE.

 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 7 pozycja 12 diety Fresubin Original Fibrew opakowaniu EasyBag 1000ml – dieta do żywienia dojelitowego, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bogatoresztkowa o wysokiej zawartości błonnika (prebiotyk-inulina) dekstryny pszenicy, celuloza (1,5 g/100ml), zawierająca białko mleka(kazeina i soja)(3,8g/100ml), tłuszcze(olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA) (3,4g/100ml), węglowodany(maltodekstryny)(13,8g/100ml) o osmolarności 285 mosmol/l?

Odpowiedź- NIE.

 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 7 pozycja 13 diety Fresubin Energy Drink 200ml różne smaki – dieta wysokokaloryczna(1,5 kcal/ml), bezresztkowa, zawierająca białko mleka(kazeina, serwatka) (5,6g/100ml), tłuszcze (olej rzepakowy, olej słonecznikowy) (5,8g/100ml), węglowodany (maltodekstyny, cukier trzcinowy)(18,8g/100ml) o osmolarności 405 mosmol/l?

Odpowiedź- NIE.

 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 7 pozycja 15 diety Reconvan w opakowaniu EasyBag 500ml – dieta do żywienia dojelitowego bogatobiałkowa, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bezresztkowa, dla krytycznie chorych zawierająca białko (wysoka zawartość białka, glutaminy i argininy): mleko (kaze­ina, hydrolizat białka pszenicy)(5,5g/100ml), tłuszcze (wysoka zawartość EPA i DHA z oleju rybiego, 58% MCT): olej rybi (EPA, DHA), olej szafranowy, olej lniany, MCT(3,3g/100ml), węglowodany: maltodekstryny(12g/100ml) o osmolarności 270 mosmol/l, po odpowiednim przeliczeniu w ilości 80szt?

Odpowiedź- NIE.

 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 7 pozycja 16 diety Fresubin HP Energy, w opakowaniu EasyBag 500ml – dieta do żywienia dojelitowego bogatobiałkowa, wysokokaloryczna(1,5kcal/ml), bezresztkowa zawierająca białko mleka(kazeina i serwatka)(7,5g/100ml), tłuszcze(olej sojowy, MCT, olej lniany(ALA), ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA)(5,8g/100ml), węglowodany(maltodekstryny)(17,0g/100ml)o osmolarności 300 mosmol/l?

Odpowiedź- NIE.

 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 7 pozycja 18 diety Fresubin HP Energy, w opakowaniu EasyBag 1000ml – dieta do żywienia dojelitowego bogatobiałkowa, wysokokaloryczna(1,5kcal/ml), bezresztkowa zawierająca białko mleka(kazeina i serwatka)(7,5g/100ml), tłuszcze(olej sojowy, MCT, olej lniany(ALA), ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA)(5,8g/100ml), węglowodany(maltodekstryny)(17,0g/100ml)o osmolarności 300 mosmol/l?

Odpowiedź- NIE.

 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 7 pozycja 19 diety Fresubin Protein Energy Drink 200ml – dieta bogatobiałkowa, wysokokaloryczna(1,5 kcal/ml), ubogoresztkowa, zawierająca białko mleka(10g/100ml), tłuszcze (olej rzepakowy, olej słonecznikowy)(6,7g/100ml), węglowodany (maltodekstyny, cukier trzcinowy)(12,4g/100ml), błonnik(kakao)(0,5g/100ml) o osmolarności 390 mosmol/l?

Odpowiedź- NIE.

 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 7 pozycji 7-10,14,17 pozwoli to na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?

Odpowiedź- NIE.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę leków do Apteki Szpitalnej w Pyrzycach, pos. nr 10/2016r

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczace ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1.Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź- pełnia ilość opakowań zaokrąglona w górę.

2.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów –
tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie?

Odpowiedź-TAK.

3.Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?

Odpowiedź-podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem.

4.Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniący się postacią (tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki
i odwrotnie fiolki na ampułki i odwrotnie) przy zachowaniu tej samej drogi podania?

Odpowiedź-TAK.

5.Pakiet 2 poz.10 – prosimy o doprecyzowanie wielkości opakowania.

Odpowiedź- 10 op

6.Pakiet 2 poz. 15 – brak produkcji, prosimy o wykreślenie pozycji

Odpowiedź-nalezy podać ostanią cenę.

7.Pakiet 2 poz. 17 – prosimy o doprecyzowanie stężenie Etanolu, na rynku RP występuje 70% oraz 96%

Odpowiedź-96%.

8.Pakiet 2 poz. 54 – prosimy o podanie nazwę produktu jaką Szpital wymaga, ponieważ na rynku występują gaziki o innych wymiarach.

Odpowiedź-12×4,5 cm x 100 szt.

9.Pakiet 2 poz. 72- prosimy o doprecyzowanie dawki preparatu.

Odpowiedź-4mg/5ml

10.Pakiet 2 poz. 78 – prosimy o doprecyzowanie dawki preparatu.

Odpowiedź-0,025 mg x 120 daw.

11.Pakiet 4 poz. 16 i 17 – prosimy o doprecyzowanie postaci, na rynku RP występują preparaty w postaci kapsułki oraz tabl. rozpuszczalne.

Odpowiedź-pozycja nr 16 – kapsułki x 100 szt, pozycja nr 17 – kapsułki x 100 szt 125 mg do rozpuszczenia.

 1. Pakiet nr 5 poz. nr 15- z uwagi na podanie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej suplementu diety, odpowiadającej wyrobowi konkretnego producenta, zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania zamiennika będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, zawierającym najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii priobiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 (inaczej: LGG; działanie potwierdzono w kilkuset opublikowanych badaniach klinicznych) w zapewniającym wysoką aktywność stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę, konfekcjonowanego w opakowaniach x 30 kapsułek – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią ilość opakowań.

Odpowiedź – zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby w taki sposób,aby przedmiot zamówienia spełniał jego wymagania i zaspokajał potrzeby. Sama okoliczność, że opis przedmiotu zamówienia umożliwia niektórym wykonawcom złożenie oferty nie wskazuje na naruszenie podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych.Okreslenie przedmiotu zamówienia jest zarazem obowiązkiem jak i uprawnieniem zamawiającego.Jego okreslenie w sposób obiektywny z zachowaniem zasad ustawowych nie jest jednoznaczne z koniecznością zdolności realizacji zamówienia przez wszystkie podmioty działające na rynku w danej branży.Wykonawca proponując nam zmianę opisu w SIWZ dąży do zmian w SIWZ, która powodowałaby możliwość zakupu oferowanego przez siebie produktu. Według naszego rozeznania na rynku istnieje konkurencja i opis wymienionych parametrów spełnia wielu producentów.