Rejestracja on-line

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 12/2015 ogłoszonego przez Szpital Powiatowy w Pyrzycach na dostawę: „ leków do apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:
1. Dotyczy pakietu 1 poz. 17. Czy Zamawiający w wymienionej pozycji miał na myśli preparat Cyclonamina 0,25g x 30 tabletek?
Odpowiedź-TAK. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 12/2015 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – czy zamawiający w pakiecie 2 pozycja 102 zgodzi się na przeliczenie opakowania leku Donepezil Hydrochloride 28 tabletek na 98 tabletek?

Odpowiedź- TAK. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 12/2015 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – czy zamawiający w pak. 2 poz. 9 dopuszcza możliwość zaoferowania produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym – Clinimix N9 1500ml?

Odpowiedź- NIE.

2. Pytanie- zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy zamawiający wymaga aby preparat Ketoprofen 100mg/2ml x 10 amp. Posiadał zarejestrowane wskazanie do stosowania dożylnego?

Odpowiedź- TAK. Czytaj dalej

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 12/2015 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1.Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 pozycji nr 68 preparatu równoważnego Simethicone (Espumisan) w dawce 40 mg w opakowaniu 100 szt. w postaci kapsułki, o takich samych właściwościach i wskaźnikach oraz posiadajacy rekomendację Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego w przygotowaniach pacjentów do badań USG?

Odpowiedź- TAK. Czytaj dalej