Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 11/2015 na wykonywanie przeglądów technicznych i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej.

SzpitalPowiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego zadania pozycji? Czytaj dalej

Dotyczy: Postępowania na świadczenie usług w zakresie „wykonywanie przeglądów technicznych i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej”. Nr sprawy 11/2015.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Zapytanie 1.: Dotyczy wzoru umowy

Wykonawca wnioskuje o usunięcie zapisu §1 ust.1:

b) Naprawy i konserwacje zgłaszanego każdorazowo sprzętu medycznego, nie objętego stałym nadzorem technicznym, w ramach kompetencji Wykonawcy” Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 11/2015 na wykonywanie przeglądów technicznych, napraw sprzętu oraz aparatury medycznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – dotyczy pakiet nr 6 – czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 6 przewiduje realizację przeglądów w tym samym terminie?

Odpowiedź- TAK.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 11/2015 na wykonywanie przeglądów technicznych, napraw sprzętu oraz aparatury medycznej.

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – dotyczy pakietu ne 4- wnosimy o wydzielenie z pakietu nr 4 sprzętu: Exel 7800, Aestiva 7100, monitor Cardiocap 5 i utworzenie z nich oddzielnego pakietu.

Odpowiedź- Zamawiający wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 4 wymienionego sprzętu i tworzy pakiet nr 6.

pakiet nr 4

pakiet nr 6