Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę implantów dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach, nr sprawy 7/2015.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa bez możliwości użycia śruby spiralnej oraz zaślepki do śruby spiralnej?

Odpowiedź- NIE.

2. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 1, 2, 3 dopuści możliwość zaoferowania implantów barwionych jednym kolorem, natomiast w celu ułatwienia identyfikacji, trwale oznaczonych parametrami?

Odpowiedź-NIE. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 7/2015 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – pakiet nr 4 – Narzędzia- pozycja nr 4 prosimy o dopuszczenie narzędzia o nazwie Bergmann, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 6/2015 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – pakiet nr 1 poz. nr 3 – czy zamawiający dopuści zaoferowanie gazy bawełnianej 17nitkowej?

Odpowiedź- TAK.

PYTANIA DO TREŚCI UMOWY: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 6/2015 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – pakiet nr 1 poz. nr 1 – czy zamawiający dopuści gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu?

Odpowiedź- TAK. Czytaj dalej