Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę leków do apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach Znak sprawy: 6/2015

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 5/2015 na dostawę artykułów żywnościowych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy następujacych odpowiedzi:

1. Pytanie – proszę o podanie częstotliwość dostaw w ciągu tygodnia, jeżeli chodzi o dostawy wędlin, mięsa wieprzowego, mięsa wołowego i drobiu.

Odpowiedź- poniedziałki i czwartki i w razie potrzeb w ciągu 1 dnia roboczego od daty złożenia zamówienia.

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych – 3/2015.

Szpital powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 3/2015 na dostawę srodków dezynfekcyjnych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach infrmuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczace ww postepowania. W związku z powyzszym udzielamy nastepujących odpowiedzi: Czytaj dalej