Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 1/2015 na dostawę materiałów budowlanych i instalacyjnych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi: Czytaj dalej

KONKURS NA WYKONYWANIE USŁUG DIAGNOSTYCZNYCH NA RZECZ SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony oferentów dotyczące w/w konkursu. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 1/2015 na dostawę materiałów budowlanych i instalacyjnych.

Szpital Powiatowy w Pyrzychach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyzszym udzielamy następujących odpowiedzi: Czytaj dalej

KONKURS NA WYKONYWANIE USŁUG DIAGNOSTYCZNYCH NA RZECZ SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony oferentów dotyczące w/w konkursu. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi: Czytaj dalej