Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 17/2014 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego uzytku.

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyzszym udzielamy nastepujących odpowiedzi: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 15/2014 na ochronę mienia i osób w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujacych odpowiedzi: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 14/2014 na dostawę sprzętu medycznego do Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach udziela odpowiedzi na zapytanie dotyczące ww postępowania:
Proszę o oficjalne stanowisko dotyczące odrzucenia urządzenia Niccomo w przetargu. Czy jedynym powodem jest obawa przed brakiem refundacji ze strony NFZ? Jeśli tak to z jakiego źródła zasięgnęliście państwo informację bądź potwierdzenie w tej sprawie?
Odpowiedź-
Aparat Niccomo nie spełnia naszych warunków zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jest aparatem w którym nie wykorzystuje się technologii analizy fali tętna i nie jest wymieniony przez Narodowy Fundusz Zdrowia .

Dotyczy: przetargu na dostawę sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach , nr sprawy 14/2014

Pytania zadane w zakresie paketu nr 2 – monitor do ciągłych pomiarów hemodynamicznych

  1. Czy dopuszczą Państwo do przetargu monitor parametrów hemodynamicznych metodą małoinwazyjną Niccomo, który jest równoważny z opisanym w SIWZ urządzeniem, zgodnie z opinią wyrażoną w artykule „Comparison of cardiac output derived from FloTrac™/Vigileo™ and impedance cardiography during major abdominal surgery” opracowanie zbiorowe, Journal of International Medical Research 41(4)1342-1349 – jest to opinia obowiązująca w światowej medycynie. Proponowane przez nas urządzenie jest równoważne z urządzeniami opisanym w Załączniku nr 4a do zarządzenia Nr 72/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2011 r. wraz z późniejszymi zmianami (załącznik nr 4a (Skala TISS-28) pkt. 3, lit e) do Zarządzenia nr 89/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 19.12.2013r ) i jest refundowane w skali TISS-28 (zgodnie z załączonym pismem 02 NFZ/WSOZ/072-88-1/13 z dnia 4go września 2013r. NFZu Kujawsko-Pomorski Oddział). Urządzenie posiada następujące parametry: Czytaj dalej