Pytania i odpowiedzi

Strona 5 z 8312345678910...203040...Ostatnie »

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 1/2019 na dostawę materiałów do terapii nerkozastepczych wraz z dzierżawą aparatu.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – dotyczy pakietu zbiorczego pozycja nr 7 – czy zamawiający dopuści cewniki dwuświatłowe, poliuretanowe wykonane z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewniki o przekroju 12 FR o długościach: 15 cm, 17 cm, 20 cm, 25 cm i 14 FR o długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm do wyboru przez zamawiającego z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowane tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji?

Odpowiedź – NIE.

2. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 7 z pakietu zbiorczego i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź- NIE.

3. Pytanie pakiet zbiorczy pozycja nr 7- czy zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12Fr i 14Fr o długości 15 cm, 20 cm, 24 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7 cm, strzykawkę 5 ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12 Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038”, dwa koreczki heparynizowane.

Odpowiedź- NIE.

4. Pytanie – pakiet zbiorczy pozycja nr 7 – czy zamawiający dopuści cewnik do dializ dwuświatłowy, poliuretanowy wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z zakończoną końcówką dla maksymalizacji przepływu, cewnik o przekroju 12Fr i 14Fr i długościach: 15cm, 20cm, 25cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, ramiona proste, cewnik nieprzepuszczalny dla promieni RTG, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18Gx7cm, długi (70cm) prowadnik Nitinolowy z zakonczeniem w kształcie litery J z zaznaczoną długością w skalowanym dozowniku, strzykawka 10ml, korek do wstrzykiwań, dwa rozszerzacze w rozmiarze 12FR x 14cm, 16FRx 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, taśma mocująca do drenu cewnika oraz naklejka identyfikacyjna pacjenta.
Odpowiedź- NIE.

5. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 6 z pakietu zbiorczego i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź- NIE.

6. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu zbiorczego pozycja nr 7 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź- NIE.

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę materiału szewnego.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający dopuści w rzeczonym w/w postępowaniu w pakiecie 1 w pozycji 102 , takie wyroby , które w instrukcjach użycia nie zawierają ostrzeżeń o niedokładnych wynikach pomiarów u pacjentów z obniżonym ciśnieniem, odwodnionych i znajdujących się w stanie poważnego wstrząsu oraz bardzo niskie lub niedokładne wyniki u pacjentów w stanie hiperglikemii hiperosmolarnej (z ketozą lub bez) i jednocześnie nie zawierają zapewnienia producenta o tym, że w powyższych przypadkach wyniki są prawidłowe i miarodajne? A tym samym Zamawiający przejmie na siebie odpowiedzialność za ewentualne incydenty medyczne powstałe w przypadku wdrożenia procedury na sprzęcie, którego instrukcje obsługi nie informują o potencjalnych zagrożeniach?

Odpowiedź-Zgodnie z zapisami SIWZ. Czytaj dalej

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 14/2018 na dostawę: „leków do apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający w pakiecie 5 pozycjach 1 i 2 dopuszcza produkt leczniczy Ciprofloxacin w postaci wodorosiarczanu, jako substancję tożsamą, zgodnie z definicją art. 15 punkt 9. Ustawy Prawo Farmaceutyczne, do wymaganej postaci monowodzianu, o tych samych właściwościach w odniesieniu do bezpieczeństwa i skuteczności jako odpowiedników referencyjnych produktu leczniczego?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 14/2018 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

  1. Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 5 pozycja 34, 35 (Metamizolum natricum inj.1 g / 2 ml x 5 amp…..) można było mieszać w jednej strzykawce z produktem Poltram, Tramadol hydrochloricum, roztwór do wstrzykiwań 0,5g/ml, przed podaniem pacjentowi, zgodnie z ChPl produktu?

Odpowiedź-TAK.

  1. Czy zamawiający wymaga, aby Metamizolum natricum w pakiecie 5 pozycja 34, 35, posiadał w swoim ChPI dopuszczalna dawkę dobową 5g, co umożliwia skuteczne leczenie bólu zgodne  z zaleceniami leczenia bólu pooperacyjnego ?

Odpowiedź-TAK.

  1. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z ChPl produktu, Poltram w pakiecie 5 pozycja 40,41 można było mieszać w jednej strzykawce z produktem Pyralgina inj., przed podaniem pacjentowi?

Odpowiedź-TAK.

  1. Czy zamawiający wymaga w pakiecie 5 pozycji 19,20,21,22 aby zaoferowany produkt lidokainy posiadał wskazanie w dożylnym leczeniu bólu w okresie okołooperacyjnym jako składnik analgezji prewencyjnej i multimodalnej ?

Odpowiedź-TAK.

  1. Dotyczy pakietu nr 2 pozycja 49 – czy zamawiający mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów- wymaga, aby oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?

Odpowiedź- TAK.

  1. Dotyczy pakiet nr 2 pozycja nr 49 – czy zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanej miękkich?

Odpowiedź- TAK.

Strona 5 z 8312345678910...203040...Ostatnie »