Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku, nr sprawy: 9/2013

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykoawców. W związku z powyższym udzielamy nastepujacych odpowiedzi: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 9/2013

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi: Czytaj dalej

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 8/2013

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawcy dotyczące ww postępowania. W związku z powyzszym udzielamy następujących odpowiedzi: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 6/2013

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi: Czytaj dalej