Aktualności

Dotyczy: Dostawa Leków Nr sprawy: 19/2019

Pyrzyce, dnia 20.12.2019 r.

 

Dotyczy: Dostawa Leków

Nr sprawy: 19/2019

 

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

 

Czy zamawiający, w pakiecie 5 pozycja 3-4, wymaga aby zgodnie z ChPL istniała możliwość podania leku w dawce 1,5 g drogą domięśniową, dożylnie i infuzji?
Odpowiedź- Tak wymagamy.

Czy Zamawiający wymaga, w pakiecie 5 pozycja 6, aby zaoferowany Ceftazydym 1g był w postaci proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań domięśniowych, dożylnych i infuzji?
Odpowiedź- TAK wymagamy.

Czy zamawiający w pakiecie 5 pozycje 1-2 ma na myśli ciprofloksacynę w postaci monowodzianu co zapewni lepszą tolerancję terapii zakażeń (mniej reakcji uczuleniowych, wysypek i odczynów skórnych)?
Odpowiedź- TAK.

Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie nr 5, pozycja 23, roztwór Bupivacainum hydrochloricum  0,5% można było mieszać w jednej strzykawce z opioidami (siarczanem morfiny, fentanylem, sufentanylem) ?

Odpowiedź- TAK wymagamy.

Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 5 pozycja 34-35 (Metamizolum natricum  inj.1 g / 2 ml x 5 amp…..) można było mieszać w jednej strzykawce z produktem Poltram, Tramadol hydrochloricum, roztwór do wstrzykiwań 0,5g/ml, przed podaniem pacjentowi, zgodnie z ChPl produktu?
Odpowiedź- TAK wymagamy.

Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z ChPl produktu, Poltram w pakiecie 5 pozycja 40-41 można było mieszać w jednej strzykawce z produktem Pyralgina inj., przed podaniem pacjentowi?
Odpowiedź- TAK wymagamy.

Czy zamawiający wymaga w pakiecie nr 5 pozycji nr 19-20-21-22 aby zaoferowany produkt lidokainy posiadał wskazanie w dożylnym leczeniu bólu w okresie okołooperacyjnym jako składnik analgezji prewencyjnej i multimodalnej ?

 

Odpowiedź- TAK wymagamy.

 

Czy z uwagi na zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy produktu będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 pozycja nr 67 ZinoDr. Zasypkę w opakowaniach 100 g?

 

Odpowiedź-Tak.

 

Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 pozycja nr 113 ZinoDr.A w opakowaniach 25g?

 

Odpowiedź- TAK.

 

 

Czy zamawiający dopuści w pozycji 123 w pakiecie nr 2 igły do penów Surmedi 30G o głębokości nakłucia 8mm, konfekcjonowane po 100 szt?

 

Odpowiedź- TAK.

 

 

11.czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 w pozycji nr 136 zaoferowanie produktu HepaDr. W którego skład wchodzi: 100mg L-asparaginaniu L-ornityny oraz 35mg choliny?

 

 

Odpowiedź- TAK.

 

 

12.czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 w pozycji nr 136 zaoferowanie produktu HepaDr A w którego skład wchodzi 160mg L-asparaginaniu L-ornityny?

 

 

Odpowiedź- TAK.

 

 

13.czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 w pozycji nr 5 zaoferowanie produktu HepaDr. W którego skład wchodzi: 100 mg L-asparaginaniu L-ornityny oraz 35 mg choliny?

 

 

Odpowiedź- TAK.

 

 

14.czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 w pozycji 5 zaoferowanie produktu HepaDr. A w którego skład wchodzi 150 mg L-asaraginaniu L-ornityny?

 

 

Odpowiedź-TAK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostawy produktów leczniczych nr sprawy: 19/2019

Pyrzyce, dnia 16.12.2019 r.

Dostawy produktów leczniczych

nr sprawy: 19/2019

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

  1. Czy zamawiający dopuści w PAKIECIE Nr 2 – LEKI RÓŻNE II poz. 67, PAKIET NR 5 – ANTYBIOTYKI I LEKI RÓŻNE poz. 113 Nebbud 0,25mg/ml-2ml, 0,25mg w postaci ampułek, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź- TAK.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 18/2019 na świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, dzierżawa pojemników-odbiór odpadów medycznych dwa razy w tygodniu.

Pyrzyce, dnia 16.12.2019 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 18/2019 na świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, dzierżawa pojemników-odbiór odpadów medycznych dwa razy w tygodniu.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

        • ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Remondis Medison Sp. z o.o. Ul Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza.

Cena wybranej oferty wynosi: 242.611,20 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za odległość spalarni od punktu odbioru odpadów – 40 pkt

Razem – 100 pkt

Dot.; „Dostawa leków dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach” Nr postępowania: 19/2019

Pyrzyce, dnia 12.12.2019 r.

Dot.; „Dostawa leków dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”

Nr postępowania: 19/2019

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

1. Pytanie nr 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1, w pozycji nr 133 preparatu Pangrol 25 000 j.Ph.Eur x 20 kapsułek, którego skład to:

1 kapsułka Pangrol 25 000 j. (z minitabletkami odpornymi na działanie soku żołądkowego) zawiera pankreatynę wieprzową o aktywności enzymatycznej:

lipazy 25 000 j. Ph. Eur.

amylazy 22 500 j. Ph. Eur.

proteaz 1250 j. Ph. Eur

Odpowiedź- NIE.

  1. Pytanie nr 2 – Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1, pozycji nr 159 produktu leczniczego simethiconum (Espumisan) w dawce 40 mg w opakowaniu 100 szt. w postaci kapsułki, o takich samych właściwościach i wskazaniach co Esputicon 50mg?

Odpowiedź – NIE.