Dla Pacjentów

Strona 1 z 6123456

Ogólnopolski program pt. „Bądź przy mnie – Wsparcie społeczne i duchowe dla chorych hospitalizowanych z powodu COVID-19”

Szpital Powiatowy w Pyrzycach przystąpił do ogólnopolskiego programu pt. „Bądź przy mnie – Wsparcie społeczne i duchowe dla chorych hospitalizowanych z powodu COVID-19” organizowany przez Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie. W ramach programu otrzymaliśmy dwa smartfony dzięki, którym pacjenci przebywający na oddziale covidowym w tym trudnym dla nich czasie będą mogli skontaktować się ze swoimi bliskimi.

Bliscy osób hospitalizowanych na oddziale covidowym będą mogli skontaktować się z nimi dzwoniąc na numery:

724 229 420 lub 724 229 425.

Celem programu jest obniżenie poziomu stresu i podniesienie jakości życia chorych hospitalizowanych poprzez zapewnienie im wsparcia społecznego i duchowego. Program koncentruje uwagę pracowników szpitala na pacjentach, którzy z powodu swojego stanu fizycznego lub/i problemów technicznych nie realizują potrzeby kontaktu z bliskimi (Podpora 1). Ponadto program przewiduje zapewnienie opieki duchowej pacjentom, którzy mają niezrealizowane potrzeby w zakresie kontaktu z kapelanem (Podpora 2).

Podpora 1: Porozmawiaj ze mną

Procedura:
1) Szpital umożliwia choremu na COVID-19 kontakt telefoniczny z osobami bliskimi, zwracając w tym zakresie szczególną uwagę na pacjentów niesamodzielnych, w stanie ciężkim i w stanie zagrożenia życia.

2) Szpital monitoruje potrzeby kontaktu telefonicznego z bliskimi wśród pacjentów umierających i inicjuje taki kontakt z bliskimi (nawet wtedy, gdy świadomość chorego jest ograniczona).
Środki:
1) Telefon komórkowy do udostępnienia pacjentom na czas rozmowy z bliskimi.
2) Członek/członkowie zespołu medycznego monitorujący potrzeby pacjentów w zakresie komunikacji z bliskimi oraz inicjujący kontakt telefoniczny między pacjentem niezdolnym do samodzielnych czynności (zwłaszcza umierającym) a jego bliskimi.
Działania:
Po zidentyfikowaniu u pacjenta potencjalnej niezrealizowanej potrzeby kontaktu z bliskimi:
1) zapytanie pacjenta o realną chęć kontaktu z bliskimi
2) udostępnienie pacjentowi telefonu komórkowego (jeśli nie posiada własnego)
3) ewentualnie udzielenie pomocy w uzyskaniu połączenia (w razie trudności technicznych)
4) zaoferowanie możliwości kolejnych rozmów
5) skontaktowanie się z bliskimi pacjenta umierającego i zachęcenie ich do pożegnania się przez telefon

Podpora 2: Podnieś mnie na duchu

Procedura:
1) Szpital w jasny i przystępny sposób informuje pacjentów o możliwości kontaktu z kapelanem (zgodnie z potrzebami religijnymi).

2) Szpital umożliwia choremu osobisty kontakt z kapelanem, przy zachowaniu procedur właściwych dla bezpieczeństwa epidemicznego.


Środki:
Przeszkolenie kapelana (zarówno będącego pracownikiem szpitala, jak również duchownych innych wyznań delegowanych do posługi religijnej w szpitalu) w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej oraz w zakresie poruszania się w reżimie sanitarnym zgodnie z przepisami ogólnymi i zasadami obowiązującymi w danym szpitalu.

Działania:
Kapelan podejmuje posługę w zakresie wsparcia duchowego wobec chorych zgłaszających taką potrzebę – podczas kontaktu z pacjentem identyfikuje typ potrzeby duchowej (np. rozmowa, modlitwa lub udzielenie sakramentów).

MOBILNY PUNKT POBIERANIA WYMAZÓW COVID-19 na terenie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

MOBILNY PUNKT POBIERANIA WYMAZÓW COVID-19

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że na terenie szpitala funkcjonuje

Mobilny Punkt Pobrań w celu pobrania wymazu na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Do Mobilnego Punktu Pobrań mogą zgłaszać się

TYLKO osoby ze SKIEROWANIEM zleconym systemie EWP

Mobilny Punkt Pobrań czynny jest :

od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00

oraz w sobotę i niedzielę w godzinach od 15.00 do 19.10.

  • Osoby zgłaszające się na pobranie wymazu powinny dokonać wcześniejszej rejestracji pod numerem tel. 505 090 361. Rejestracja telefoniczna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

  • Wjazd do Mobilnego Punktu pobrań na teren szpitala od ulicy Niepodległości.

  • We wskazanym terminie pobrania wymazu należy zgłosić się z dokumentem ze zdjęciem i nr PESEL, aktualnym nr telefonu bądź adresem e-mail.

  • Na badanie osoba podjeżdża własnym samochodem pod mobilny punkt pobrań , zatrzymuje się NIE WYSIADA Z NIEGO – uchyla okno i oczekuje na podejście personelu;

  • Niedopuszczalne jest pójście pieszo lub pojechanie rowerem lub komunikacją publiczną;

  • Na podstawie dowodu osobistego personel medyczny Szpitala weryfikuje tożsamość zgłaszającej się osoby, a następnie pobiera wymaz.

  • Wymaz pobierany jest z nosogardzieli. Po pobraniu wymazu – samochód odjeżdża. Test jest bezpłatny.

  • Po wykonaniu badania wynik będzie dostępny w Internetowym Koncie Pacjenta.

  • W mobilnym punkcie nie wykonuje się płatnych wymazów.

Strona 1 z 6123456