Postępowanie w trybie podstawowym na: „ZAKUP    WYPOSAŻENIA    DO    PRACOWNI    REHABILITACJI PACJENTÓW PO PRZEBYTYM COVID – 19”

                                                                                                                                                                           Pyrzyce, dnia 11.08.2022 r.

Dot.: postępowania w trybie podstawowym na: „ZAKUP    WYPOSAŻENIA    DO    PRACOWNI    REHABILITACJI PACJENTÓW PO PRZEBYTYM COVID – 19”

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1 – Dot. Pakietu nr 3, urządzenie wielofunkcyjne

3.Urządzenie wielofunkcyjne

Lp.

Nazwa

Specyfikacja

Wartość wymagana

Wartość oferowana

1.

Typ druku

Laserowy

Tak

2.

Kolorowa

Nie

Tak

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wymaga urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego czy drukującego kolorze?

Odpowiedź- Zamawiający wymaga urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego.

Pytanie nr 2 – Dot. Pakietu nr 3

Prosimy o odpowiedź ile kompletów sprzętu (komputer + monitor + urządzenie wielofunkcyjne) wymaga Zamawiający dla pakietu nr 3?

Odpowiedź:

  • komputer – 1 szt.

  • monitor – 1 szt.

  • urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.