Rejestracja on-line

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 10/22 na ,,Zakup wyposażenia do pracowni rehabilitacji pacjentów po przebytym Covid-19″.