Dotyczy: Postępowania przetargowego nr 14/22 na dostawę artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 01.09.2022 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania przetargowego nr 14/22 na dostawę artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 98.876,40 zł(brutto).

Pakiet nr 1 – 12.528,00 zł

pakiet nr 2 – 11.088,00 zł

Pakiet nr 3 – 124,08 zł

Pakiet nr 4 – 28.650,84 zł

Pakiet nr 5 – 46.485,48 zł

01.09.2022 r. ……………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu