Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 6/2013

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – 1. czy zamawiający w pakiecie nr 9 lp. 8 wymaga aby okres ważności zamkniętego produktu był dłuższy niż 2 lata?

Odpowiedź- Nie wymagamy.

2. Pytanie – czy można wycenić leki w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez zamawiajacego a ilość opakowań odpowiednio przeliczyć tak. Aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ?

Odpowiedź- TAK.

3. Pytanie – prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku wystąpienia na rynku opakowań inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.) niż umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku?

Odpowiedź- zaokrąglić w górę.

4. Pytanie – czy w przypadku jeżeli żądany przez zamawiajacego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leko równoważnego, którym można by było go zastapić czy należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku?

Odpowiedź- Nie wyceniamy.

5. Pytanie – czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniący się postacią przy zachowaniu tej samej drogi podania np. wymagana w SIWZ tabletka a równoważnik ma postać drażetki, kapsułki, tabletki powlekanej tabletki dojelitowej oraz ampułkę za fiolkę fiolkę za ampułko-strzykawkę i odwrotnie?

Odpowiedź- TAK.

6. Pytanie – vzy w pakiecie 2 w poz. 5 i 6 należy wycenić lek zawierający substancję złożoną z HYDROCHLOROTHIAZIDUM+VALSARTANUM?

Odpowiedź- TAK.

7. Pytanie – czy w pakiecie 5 w poz. 16 należy wycenić LEVONOR w dawce 1mg/1ml czy 4mg/4ml?

Odpowiedź- 4mg/4ml.