Rejestracja on-line

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 17/2013

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 17/2013 na dostawę leków do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złozonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 198.557,44 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów – 100 pkt.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 173.619,49 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktó – 100 pkt.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi: 136.779,71 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów – 100 pkt.

  • ofertę nr 3 złożoną przez firmę Baxrter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 5 wynosi: 81.216,00 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów – 100 pkt.

  • ofertę nr 7 złożoną przez firmę Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 4 wynosi: 8.636,97 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów – 100 pkt.

  1. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III.Nie odrzucono żadnej oferty.

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegajacym odrzuceniu przyznano następującą punktację:

Lp.

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

1

Unitrans M i W Fijał Sp.j.

ul. Borsucza 9

05-410 Józefów-Michalin

Pakiet nr 5 – 89,95 pkt

2

IMED Poland Sp. z o.o.

ul. Puławska 314

02-819 Warszawa

Pakiet nr 5 – 95,92 pkt

3

PGF Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław

Pakiet nr 1 – 96,83 pkt

Pakiet nr 2 – 99,77 pkt

Pakiet nr 3 – 99,64 pkt

Pakiet nr 5 – 96,91 pkt

4

NEUCA S.A.

ul. Porcelanowa 76

40-246 Katowice

Pakiet nr 1 – 96,43 pkt

5

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44

50-502 Wrocław

Pakiet nr 1 – 96,62 pkt

Pakiet nr 3 – 91,87 pkt