Rejestracja on-line

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej do rozstrzygnięcia konkursu ofert na dozór i utrzymywanie we własciwym stanie sanitarno-epidemiologicznym pomieszczeń chłodni

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej do rozstrzygnięcia konkursu ofert
na dozór i utrzymywanie we własciwym stanie sanitarno-epidemiologicznym pomieszczeń chłodni do przechowywania zwłok Szpitala Powiatowego w Pyrzycach wraz z najmem ww pomieszczeń i znajdującego się w nim sprzętu oraz usługami przyjęcia zwłok od pielęgniarki do pomieszczeń chłodni szpitalnej i wydawanie zwłok pacjenta osobom uprawnionym.

Komisja w składzie:

1. Marian Kukuła – Przewodnicząca Komisji
2. Tadeusz Kaczmarek – Członek Komisji
3. Sylwia Borkowska – Członek Komisji
4. Katarzyna Polewczak – Członek Komisji
5. Bożena Wyciszkiewicz – Sekretarz

Na posiedzeniu w dniu 19.12.2013 r., które to posiedzenie odbyło się na terenie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach, Komisja Konkursowa przystąpiła do rozstrzygnięcia konkursu ofert na dozór i utrzymywanie we własciwym stanie sanitarno-epidemiologicznym pomieszczeń chłodni do przechowywania zwłok Szpitala Powiatowego w Pyrzycach wraz z najmem ww pomieszczeń i znajdującego się w nim sprzętu oraz usługami przyjęcia zwłok od pielęgniarki do pomieszczeń chłodni szpitalnej i wydawanie zwłok pacjenta osobom uprawnionym.

W toku prac Komisji Konkursowej stwierdzono:

1. Nie została złożona żadna ważna oferta dotycząca ww postępowania.
2. Z tytułu nie złożenia żadnej oferty Komisja Konkursowa postanowiła o wszczęciu ponownego postępowania.
3.Protokół z posiedzenia komisji został odczytany w obecności członków komisji i zawarte w nim zapisy zostały zatwierdzone jednogłośnie, co zostało potwierdzone poprzez złożenie podpisów przez członków komisji.

1. M. Kukuła

2. T. Kaczmarek

3. S. Borkowska

4. K. Polewczak

5. B. Wyciszkiewicz