Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego uzytku. Znak sprawy: 9/2014

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1 – Pakiet 1 poz.2
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z możliwością wypełnienia do 2,5,ml?
Odpowiedź-NIE.
Pytanie nr 2 – Pakiet 1 poz.3
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z możliwością wypełnienia do 5,6ml?
Odpowiedź- NIE.
Pytanie nr 3 – Pakiet 1 poz.5
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z możliwością wypełnienia 23ml?
Odpowiedź-NIE.
Pytanie nr 4 – Pakiet 1 poz.23
Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,3×13?
Odpowiedź- TAK.
Pytanie nr 5 – Pakiet 1 poz.25-26
Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 90mm?
Odpowiedź- TAK.
Pytanie nr 6 – Pakiet 1 poz.31
Czy Zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi korka?
Odpowiedź- NIE.
Pytanie nr 7 – Pakiet 1 poz.16-23
Czy Zamawiający dopuści igły jednego producenta w ww. pozycjach w pozostałych innego producenta?
Odpowiedź- NIE.
Pytanie nr 8 – Pakiet 2 poz.1-8
Czy Zamawiający dopuści cewniki przezroczyste z otworem centralnym i dwoma otworami naprzemianległymi z kolorowym konektorem?
Odpowiedź-NIE.
Pytanie nr 9 – Pakiet 2 poz.9-14
Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley z balonem o pojemności 5-10ml lub 30-50ml sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odpowiedź- NIE.