Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 12/2015 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1.Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 pozycji nr 68 preparatu równoważnego Simethicone (Espumisan) w dawce 40 mg w opakowaniu 100 szt. w postaci kapsułki, o takich samych właściwościach i wskaźnikach oraz posiadajacy rekomendację Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego w przygotowaniach pacjentów do badań USG?

Odpowiedź- TAK.

2. Pytanie – czy zamawiający w pakiecie nr 7 poz. nr 6 wymaga, aby meropenem posiadał zarejestrowane wskazania: do leczenia pacjentów z bakteriemią która występuje w związku z którymkolwiek z zakażeń wymienionych w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub podejrzewana jest o taki związek tj. ciężkie zapalenie płuc w tym szpitalne tzw. respiratorowe zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli i płuc w porzebiegu mukowiscydozy, powikłane zakażenia układu moczowego i jamy brzusznej, zakażenia śródporodowe i porodowe, powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich i ostre bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub podejrzewana jest o taki związek?

Odpowiedź- NIE.

3. Pytanie – czy zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 138 i 144 wymaga aby preparat posiadał zarejestrowane wskazaniew leczeniu zaburzeń rytmu serca takich jak: tachykardie nadkomorowe, ekstrasystolie pochodzenia komorowego i migotanie przedsionków?

Odpowiedź- NIE.

4. Pytanie – czy zamawiający w pakiecie nr 5 poz. 24 wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?

Odpowiedź- NIE.

5. Pytanie – czy w przypadku jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale?

Odpowiedź- Należy podać ostatnią cenę sprzedaży.

6. Pytanie – czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniący się postacią przy zachowaniu tej samej drogi podania np. wymagana w SIWZ tabletka a równoważnik ma postać drażetki, kapsułki, tabletki powlekanej, tabletki dojelitowej oraz ampułkę za fiolkę, fiolkę za ampułko-strzykawkę i odwrotnie?

Odpowiedź- TAK.

7. Pytanie – czy można wycenić leki w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez Zamawiającego a ilość opakowań odpowiednio przeliczyć tak aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ?

Odpowiedź- TAK.

8. Pytanie – prosimy o podanie w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk niż umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź- pełna wartość zaokrąglona w górę.

9. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 pozycja 6 produktu leczniczego Paracetamol w opakowaniu typu fiolka?

Odpowiedź- TAK.

10. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 5 pozycja nr 1,2 produktu leczniczego w postaci wodorosiarczanu?

Odpowiedź- NIE.

11. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 5 pozycja nr 18 produktu leczniczego Propofol 1% w opak. typu ampułka?

Odpowiedź- TAK.

12. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie w pak. Nr 5 poz. nr 29 produktu leczniczego w opakowaniu po 50 ampułek?

Odpowiedź- TAK.

13. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w apk. Nr 5 poz. nr 99 produktu leczniczego w opakowaniu po 20 ampułek?

Odpowiedź- TAK.

14. Pytanie – czy zamawiający w pakiecie 5 pozycja 110 miał na mysli produkt leczniczy Nephrotect500 ml?

Odpowiedź- TAK.

15. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 8 pozycja nr 1 produktu leczniczego Aminosteril N-Hepa 8% 500 ml – roztwór aminokwasów do żywienia pozajelitowego pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby?

Odpowiedź- NIE.

16. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 8 pozycja nr 2 produktu Vamin 14 – roztwór aminokwasów bez elektrolitów o stężeniu 8,5% . Produkt ten posiadawiecej aminokwasów niezbednych oraz jest produktem niskoosmolarnym i można go podawać do żyły obwodowej.

Odpowiedź- NIE.

17. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 8 pozycja 3 worka 3 komorowego SMOFKabiven 986 ml.?

Odpowiedź- NIE.

18. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 8 pozycja 4 produktu leczniczego Geloplasma – roztwór zmodyfikowanej żelatyny 3% w opakowaniu worek 500ml?

Odpowiedź- NIE.

19. Pytanie -czy zamawiający wyrazi zgode na zaoferowanie w pakiecie 8 pozycja 5 produktu leczniczego Addamel N – zestawu 9 pierwiastków śladowych zawierający: cynk 100µmol.miedź 20 µmol, mangan 5 µmol, chrom 0,2 µmol, żelazo 20 µmol, selen 0,4 µmol, jod 1,0 µmol, molibden 0,2 µmol, fluor 50 µmol w ampułkach á 10 ml?

Odpowiedź- NIE.

20. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 8 pozycja 6 worka 3 komorowego SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór aminokwasów 100,0g z tauryną, 16g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 75g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybnego) węglowodany 250g o energii pozabiałkowej 1800 kcal. Pojemności 1970 ml?

Odpowiedź- NIE.

21. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 8 pozycja 7 worka 3 komorowegoKabiven do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie zawierającego aminokwasy 51,0g, glukozę 150,0g, emulsję tłuszczową 60,0g, azot 8,1g, energię niebiałkową 1200 kcal objętość 1540 ml?

Odpowiedź- NIE.

22. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 8 pozycja 8 worka 3 komorowego Kabiven Peripheral do zywienia pozajelitowego do podawania obwodowego lub centralnie, zawierajacego aminokwasy 34,0g, glukozę 97,0g, emulsję tłuszczową 51,0g, azot 5,4g, energię niebiałkową 900 kcal objętość 1440 ml?

Odpowiedź-NIE.

23. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 8 pozycja 11płynu wieloelektrolitowego fizjologicznego, izotonicznego o podobnym składzie co wymaganyprzez zamawiającego o mniejszej zawartości Na (141mmol/l), o zawartości Ca-2,00mmol/l, buforowany octanami i cytrynianami?

Odpowiedź- NIE.

24. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 8 pozycja 17 worka3 komorowego SMOFKabiven zawierającego 10% roztworu aminokwasów 50,0g z tauryną, 8g azotu, glukozę z elektolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 38g(30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) eglowodany 125g o energii pozabiałkowej 900 kcal, pojemności 986 ml?

Odpowiedź – NIE.

25. Pytanie – czy zamwiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 pozycja 18 worka 3 komorowego SMOFKabiven zawierajacego 10% roztworu aminokwasów 100,0g z tauryną, 16g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 75g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 250g o energii pozabiałkowej 1800 kcal, pojemności 1970 ml?

Odpowiedź- NIE.

26. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 8 pozycja 12 preparatu Hydroksyetyloskrobia 6% masa cząsteczkowa 130 000/ 0,4, który może być stosowany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby?

Odpowiedź- NIE.

27. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 8 pozycja 13 preparatu Voluven 10%- 10% Hydroxyetyloskrobia m.cz. 130/0, 38-0, 45 w izotonicznym roztworze elektrolitów 500ml?

Odpowiedź- NIE.

28. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 8 pozycji 14-16, co pozwoli na przystapienie do nowo utworzonego zadania większej ilości oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?

Odpowiedź- NIE.

29. Pytanie- Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 9 pozycja 1-5, 8, 12-14 płynów infuzyjnych z dwoma niezależnymi, jałowymi, róznej wielkości portami oddzielnie otwieranymi?

Odpowiedź- NIE.

30. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 9 pozycja 6 produktu leczniczego Versylene Fresenius woda sterylna 1000 ml w opakowaniu typu butelka zakręcana?

Odpowiedź- NIE.

31. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgode na zaoferowanie w pakiecie 9 pozycja 7 produktu leczniczego Versylene Fresenius NaCI 0,9% 1000ml w opakowaniu typu butelka zakręcana?

Odpowiedź- NIE.

32. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 9 pozycji 9,10 co pozwoli na przystapienie do nowo utworzonego zadania większej ilości oferentów, a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo ofert?

Odpowiedź- NIE.