Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 11/2016 na wykonywanie przeglądów technicznych i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawcóe dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następującej odpowiedzi:

1. Pytanie – pakiet nr 1 -zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu diatermii EMED ES 120 „Poradnia K-8” oraz diatermii Emed ES-Vision i stworzenie pakietu składającego się wyłącznie z diatermii EMED.

Odpowiedź- Zamawiający nie wyraża zgody.