Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 12/2016 na dostawę i zakup materiałów budowlanych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – czy produkty z poz. 71,72,73,74 oraz 43 podlegają dostawom do 4 dni roboczych?
Fabryki produkujące drzwi realizują zamówienia do nawet 6 tygodni. Zachowanie terminu 4 tygodni byłoby bardzo wskazane.

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza możliwość na dostawę produktów z pozycji 71,72,73,74 oraz 43 do 4 tygodni od złożenia przez zamawiającego zamówienia.

2. Pytanie – czy zamawiający dopuszcza zmianę produktów oznaczonych konkretnym producentem i nazwą na inne?

Odpowiedź- NIE.