Rejestracja on-line

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 18/2016 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – dotyczy pakietu nr 1 poz. nr 2 – czy zamawiający dopuści preparat AMOXICILLINUM + ACID.CLAV. Fiol. 600 mg w opakowaniu x 5 szt. z odpowiednim przeliczeniem liczby opakowań?

Odpowiedź- TAK.

2. Pytanie -pakiet nr 2 azot ciekły- prosimy o dokreślenie przedmiotu zamówienia i wskazanie ilości posiadanych przez Zamawiającego pojemników /naczyń na ciekły, oraz wskazanie potencjalnej ilości naczyń napełnianych ciekłym azotem w trakcie jednej dostawy.

Odpowiedź- zamawiający posiada 2 szt. pojemników na ciekły azot,
– napełnianie ciekłym azotem w trakcie jednej dostawy od 1 do 2 pojemników.