Rejestracja on-line

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 18/2016 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

Oferty złożyły następujące firmy:

1. Oferta nr 1 Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa.
Pakiet nr 9 – 18.953,14 zł brutto, termin dostawy – brak.
2. Oferta nr 2 – Skamex Sp. z o.o. Sp. K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.
Pakiet nr 5- 32.724,32 zł brutto, pakiet nr 6 – 9.816,12 zł brutto, pakiet nr 7 – 63.790,98 zł brutto, termin dostawy – 2 dni.
3. Oferta nr 3 – LEK S.A. ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków.
Pakiet nr 1 – 55.804,90 zł brutto, termin dostawy – 1 dzień.
4. Oferta nr 4 – Salus International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.
Pakiet nr 1 – 72.964,04 zł brutto, pakiet nr 9 – 16.689,88 zł brutto, termin dostawy – 1 dzień.
5. Oferta nr 5 – Sanopfi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.
Pakiet nr 4 – 139.135,86 zł brutto, termin dostawy – brak.
6. Oferta nr 6 – GOMI Mirosław Opiela ul. Mordarka 542, 34-600 Limanowa.
Pakiet nr 2 – 11.959,29 zł brutto, termin dostawy 1 dzień.
7. Oferta nr 7 – Servier Polska Services Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 10, 01-248 Warszawa.
Pakiet nr 8 – 3.605,04 zł brutto, termin dostawy – 2 dni.
8. Oferta nr 8 – Linde Gaz Polska Sp. z o.o. ul. Traktorowa 145, 91-204 Łódź.
Pakiet nr 2 – 17.501,40 zł brutto – termin dostawy – 3 dni.
9. Oferta nr 9 – Bialmed Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.
Pakiet nr 3 – 53.210,95 zł brutto , termin dostawy – 1 dzień.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości około 401.310,12 zł brutto.