Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 2/2017 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – pakiet nr 2 poz. nr 1 – czy zamawiający dopuści elektrodę neutralną dwudzielną, hydrożelową o powierzchni 108 cm², pakowane po jednej sztuce?

Odpowiedź- NIE.

2. Pytanie – pakiet nr 2 poz. nr 2 – czy zamawiający dopuści kabel elektrody neutralnej o długości 5 m?

Odpowiedź- NIE.

3. Pytanie – pakiet nr 2 poz. nr 6 – czy zamawiający dopuści elektrodę neutralną silikonową z kablem o długości 4,5 m?

Odpowiedź- NIE.