Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 4/2017 na usługi pralnicze oraz rental pościeli szpitalnej i bielizny operacyjnej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następującej odpowiedzi:

1. Pytanie – zamawiający w projekcie umowy najmu i prania bielizny szpitalnej w § 2 umieścił zapis: Wykonawca zobowiązuje się w okresie trwania umowy do wykonywania w sposób nieprzerwany i ciągły następujących świadczeń na rzecz Zamawiającego: pkt 7 do pierwotnego, trwałego oznakowania bielizny płaskiej stanowiacej przedmiot niniejszej umowy jednolitym logo, z którego treści wynikać będzie, że jest to bielizna użytkowana przez Szpital Powiatowy w Pyrzycach ( SZPITAL PYRZYCE ) nadruk lub wyszycie i dodatkowo kodem kreskowy,/chipem. Proszę o udzielenie informacji czy jeśli Wykonawca dostarczy Szpitalowi wskazaną ilość bielizny oznaczoną w sposób trwały SZPITAL PYRZYCE to warunek zostanie spełniony.

Odpowiedź- TAK.