Dotyczy postępowania: Dostawa środków dezynfekcyjnych ZNAK: 6/2017

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pak. 1 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów itp. Preparat gotowy do użycia, zawierający 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (w tym dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej) w opakowaniach 250ml z odpowiednim przeliczeniem ilości i 1l. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o merytoryczne uzasadnienie.
Odpowiedź – zamawiający wymaga preparatu zgodnie z SIWZ.

Pak. 1 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści barwiony preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów itp. Preparat gotowy do użycia, zawierający 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (w tym dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej) w opakowaniach 250ml z odpowiednim przeliczeniem ilości. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o merytoryczne uzasadnienie.
Odpowiedź- zamawiający wymaga preparatu zgodnie z SIWZ.

Pak. 1 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści preparat antybakteryjny do mycia i dezynfekcji skóry rąk oraz ciała pacjentów o pH 4,8-5,2. Zawierający octenidynę i kwas mlekowy, bez pochodnych guanidyny i triclosanu. Możliwość zastosowania u dzieci. Gotowy do użycia. Kosmetyk w opakowaniach 0,5l i 5l z odpowiednim przeliczeniem opakowań.

Odpowiedź- zamawiający wymaga preparatu zgodnie z SIWZ.

Pak. 1 poz. 7
Czy Zamawiający dopuści preparat bez zawartości aldehydów, oparty o nadwęglan sodu
i TAED. Pozytywna opinia firmy Karl Stortz. Nie wymagający użycia aktywatora. Preparat spełnia wymagania najbardziej wymagających norm europejskich dla obszaru medycznego EN (B) 14 561, (F)14 562, ( Tbc) 14 563, (V) 14 476, oraz (S) EN 13704. B, Tbc, F, V, S w 10 minut. Stabilność roztworu roboczego do 36 godzin w opakowaniach 6kg. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o merytoryczne uzasadnienie.

Odpowiedź- zamawiający wymaga preparatu zgodnie z SIWZ.

Pak. 1 poz. 9
Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie mieszaniny różnych czwartorzędowych związków amoniowych o spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV – BVDV, Vaccinia, Rota, Papova) do 1min., Tbc (M.Terrae – EN 14348) do 15 min w opakowaniu 1l ze spryskiwaczem pianowym? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o merytoryczne uzasadnienie.

Odpowiedź- zamawiający wymaga preparatu zgodnie z SIWZ.

Pak. 1 poz. 11
Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie alkoholi bez aldehydów, związków amoniowych
i pochodnych chlorheksydyny o spektrum działania: B (w tym MRSA)-EN 13727, F (Candida Albicans, Aspergillus Niger – EN 13697), Tbc (M.Terrae – EN 14348), V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro) w czasie do 1 min Adeno do 2 minut w opakowaniach 1l i 1l lub 10l
z odpowiednim przeliczeniem ilości? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy
o merytoryczne uzasadnienie.

Odpowiedź- zamawiający wymaga preparatu zgodnie z SIWZ.

Pak. 1 poz. 11
Czy Zamawiający dopuści preparat do dezynfekcji małych i trudnodostępnych powierzchni na bazie alkoholi czwartorzędowej soli amoniowej, nie zawierający aldehydów, gotowy do użycia. Spektrum działania: B (EN 13697) – 15sek ; B (EN 14561), Tbc – M.terrae, M.avium (EN 14348, EN 14563), F – C.albicans, A.niger (EN 14562, EN 13697), V – Polio, Adeno (EN 14476) – 30sek. Posiadąjący pozytywną opinię IMiD potwierdzoną badaniami klinicznymi. Preparat przebadany wg normy PN-EN 14885- obszar medyczny w zakresie działania B, F,V,prątki.). Wyrób medyczny kl.II A w opakowaniach 1l i 5l? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o merytoryczne uzasadnienie.

Odpowiedź- zamawiający wymaga preparatu zgodnie z SIWZ.

Pak. 1 poz. 13
Czy Zamawiający dopuści preparat w postaci tabletek dezynfekcyjnych na bazie aktywnego chloru zawierający dichloroizocyjanuran sodu oraz kwas adypinowy (do 20%). Spektrum działania: B, F, V (polio, adeno), prątki -w stężeniu 1000ppm- 15 min, Clostridium Difficile-10 000ppm-15 min. Preparat przebadany wg normy 14885 – obszar medyczny. opakowanie 300 tabletek x 3,3 g. z możliwością użycia w pionie żywieniowym.

Odpowiedź- zamawiający wymaga preparatu zgodnie z SIWZ.

Pak. 1 poz. 14
Czy Zamawiający dopuści płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych i inkubatorów zawierający w składzie synergistyczną kombinację QAC, pochodnych alkiloamin, alkoholu alifatycznego oraz związków powierzchniowo czynnych. Nie zawiera aldehydów, związków nadtlenowych, chloru, fenolu oraz pochodnych biguanidynowych. Możliwość stosowania w pionie żywieniowym. Spektrum działania: B EN 13727 – war. brudne, Tbc(M.terrae + avium) EN 14348, F – EN 13624 – war. brudne, V (Rota, Vaccinia, BVDV) w czasie do 15 minut. Stężenie do 0,5%. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirus Adeno. Stabilność roztworu min. 30 dni. Wyrób medyczny kl. IIA w opakowaniach 5l z odpowiednim przeliczeniem opakowań.

Odpowiedź- zamawiający wymaga preparatu zgodnie z SIWZ.